Đồ Giám Đồng Đội

Đồ Giám Đồng Đội

Muốn trở thành cao thủ võ lâm phải không ngừng tu luyện, nâng cao năng lực bản thân mới có thể đạt được.

Để hỗ trợ Nhân sĩ tiến xa hơn trong võ lâm, tính năng Đồ Giám Đồng Đội sẽ giúp tăng thêm chỉ số công lực cho bản thân cũng như kích hoạt được các thuộc tính ẩn khi tiến hành kích hoạt tăng Max cấp các đồng đội.

 

Cách thức Đồ Giám Đồng Đội

Để tiến hành Đồ Giám Đồng Đội, Nhân sĩ hãy theo dõi các bước hướng dẫn như sau:

Bước 1: Vào giao diện Nhân vật, chọn tab Đồng Đội, chọn Đồ Giám

 

Bước 2: Xuất hiện giao diện tính năng Đồ Giám Đồng Đội

  • Trong hành trang nhân vật nếu không có Đồng Đội tương ứng, thì các ô đồng đội sẽ ở chế độ màu xám.

 

Bước 3: Kích hoạt Đồng Đội

  • Trong hành trang nhân vật nếu có Đồng Đội có thể kích hoạt, thì sẽ xuất hiện các dấu chấm đỏ ở đầu chuỗi Đồng Đội

 

  • Nhấp vào thể kích hoạt, sẽ xuất hiện giao diện Kích hoạt Đồ Giám.
  • Tiến hành đưa đồng đội tương ứng vào sẽ kích hoạt được Đồng Đội đó.

 

  • Sau khi kích hoạt thành công các đồng đội trong 1 mục, thì sẽ kích hoạt được thuộc tính ẩn (cộng thêm công lực và chỉ số thuộc tính ẩn), và sẽ xuất hiện con dấu Đã kích hoạt.

 

Bước 4: Tăng cấp đồng đội để kích hoạt phần Thêm thuộc tính đạt cấp

  • Sau khi tăng tối đa cấp Đồng Đội trong ô đồng đội, có thể kích hoạt thuộc tính đủ cấp, mỗi 1 đồng đội đủ cấp sẽ kích hoạt 1 dòng thuộc tính đủ cấp

 

  • Nhấp vào nút Tăng cấp để tiến hành tăng cấp. Sau khi tăng cấp tối đa 1 đồng đội trong mục sẽ kích hoạt được 1 thuộc tính

 

  • Sau khi tăng cấp tối đa cấp Đồng Đội, sẽ kích hoạt toàn bộ các thuộc tính ở phần Thêm thuộc tính đạt cấp + xuất hiện con dấu Đạt Cấp.

 

Với tính năng này, Nhân sĩ có thể kích hoạt được 2 phần thuộc tính như sau:

  • Khi Nhân sĩ kích hoạt được các đồng đội trong 1 mục sẽ kích hoạt được phần Thêm thuộc tính kích hoạt toàn bộ.
  • Khi Nhân sĩ tăng Max cấp các Đồng Đội trong mục đó thì sẽ kích hoạt thêm phần Thêm thuộc tính đạt cấp.