Tiêu Dao

Tiêu Dao

Lịch sử Tiêu Dao vốn cũng không dài, chưởng môn hiện tại Lăng Vân tử - Lý Mộ Hoa cũng chính là người sáng lập ra môn phái. 

Võ công thân pháp của Tiêu Dao phiêu diêu linh động, cầm kỳ thi hoạ, cửu cung bát quái không có gì là không thông thạo. Do đó, đệ tử Tiêu Dao bất luận nam hay nữ đều có vẻ ngoài thanh lệ, thiên phú bẩm sinh

Clip kỹ năng của môn phái Tiêu Dao

Kỹ năng Tiêu Dao biến hoá vô cùng, chiêu thức bao la vạn trượng. Khi tấn công thì kiên định hùng hậu, nội khí tuỳ tâm mà chuyển động. 

Bảng kỹ năng của môn phái Tiêu Dao

Cấp yêu cầu Tên kỹ năng Hình ảnh Điểm tối đa có thể + Mô tả
1 Du Long Thương Pháp 30 • Tạo sát thương đối với mục tiêu trước mặt
10 Huyền Minh Hấp Tinh 10 • Tạo sát thương đối với mục tiêu trước mặt
10 Thấp Thám Xà Bàn 10 • Tăng uy lực của Du Long Thương Pháp
20 Kim Phong Ngọc Lộ 10 • Mỗi lần xuất chiêu sẽ tăng phòng ngự cho bản thân
30 Thám Cửu U 10 • Tăng hiệu quả tàn phế lên mục tiêu trong phạm vi nhất định
40 Cầm Sát Hòa Minh 10 • Tăng tốc độ công kích và kháng tính thổ cho bản thân
50 Phá Phong Trảm Anh 10 • Tăng uy lực của Du Long Thương Pháp
60 Bài Sơn Đảo Hải 10 • Chuyển hóa sinh lực bản thân thành lực công kích
65 Bắc Minh Thần Công 10 • Khi nhân vật bị công kích, có xác suất bạo kích cực kỳ lớn
70 Cửu Chuyển Tiêu Dao 10 • Kéo mục tiêu ở xa về trước mặt
75 Tiểu Vô Tương Công 10 • Khi lực thấp, xác suất phục hồi sinh lực, tăng kháng tất cả cho nhân vật
80 Duy Ngã Độc Tôn 10 • Giảm hiệu ứng khống chế lên bản thần
85 Tiêu Dao Ngự Phong 10 • Giảm hiệu quả choáng
• Tăng tốc độ công kích
90 Trực Đoản Hoàng Long 10 • Tăng uy lực của Du Long Thương Pháp lên mức cực đại
95 Bi Tô Thanh Phong 10 • Khi sinh lực xuống thấp, tăng lực công kích cho bản thân
100 Sinh Tử Phù 10 • Khi mục tiêu bị dính bùa, nếu di chuyển sẽ tạo nên một sát thương nhất định

Hình ảnh bảng kỹ năng của Thiên Vương được tăng điểm đầy đủ

Một số ý kiến về phái Tiêu Dao:

Manh Nguyen: Tiêu Dao đi chiến trường rất sướng

EricNguyen: Mình thấy Tiêu Dao rất pro

Tia Chớp Xanh: PK Tiêu Dao là cả 1 nghệ thuật combo và chớp lấy thời cơ tích tắc + toan tính từng chút một

Hắc Huyết: Tiêu Dao chiến là vô địch rồi

Mời quý vị tham gia thảo luận môn phái Tiêu Dao tại Diễn đàn Ngạo Kiếm Vô Song.

 

Clip kỹ năng của môn phái Tiêu Dao