Trường Vũ Tháp

Trường Vũ Tháp

Thiên Diệu Tháp - tổng đà của Thất Sát Môn với một hệ thống tháp thật kỳ diệu, ẩn chứa nhiều bí ẩn ít người biết được.  Trường Vũ Tháp - tháp thứ 3 trong hệ thống Thiên Diệu Tháp đã mở. Quý anh hùng nhanh tay vượt tháp để nhận nhiều phần quà hấp dẫn:

Điều kiện vượt Trường Vũ Tháp

  • Nhân vật đạt cấp 105 trở lên
  • Điểm công lực từ 400 điểm trở lên

Cách chơi

Trường Vũ Tháp
Tầng 1 Trong thời gian qui định diệt 1 BOSS, BOSS này sở hữu 1 kỹ năng ‘Bá Đao’, kỹ năng tất sát tính phạm vi, sẽ lấy vòng sáng biểu thị phạm vi trên mặt đất, thời gian 3s phát động, chủ yếu khảo nghiệm vị trí di chuyển, huyết lượng và sát thương tăng thêm 2 lần
Tầng 2 Trong thời gian qui định diệt 2 NPC Thất Sát Môn Vân Kỳ Sứ, và cần tránh để 4 NPC Tháp Linh, huyết lượng và sát thương tăng thêm 2 lần
Tầng 3 Trong thời gian qui định diệt 1 BOSS, nếu diệt toàn bộ 6 tiểu quái sẽ nhận được tích điểm tăng thêm, BOSS này sở hữu 1 kỹ năng sát thương quần thể, 1 kỹ năng đơn thể sát thương cao, 1 kỹ năng sát thương phản xạ, huyết lượng tăng thêm 2 lần, sát thương tăng thêm 1 lần
Tầng 4 Đối thoại với BOSS làm mới đợt tiểu quái thứ nhất, sau khi diệt đợt tiểu quái thứ nhất sẽ trở thành trạng thái đối địch với BOSS, và xuất hiện đợt tiểu quái số 2, diệt đợt quái số 2 có thưởng tăng thêm, BOSS sở hữu 2 kỹ năng quần thể sát thương cao, 1 kỹ năng xung phong, huyết lượng tăng thêm 2 lần, sát thương tăng thêm 1 lần
Tầng 5 Trong thời gian qui định diệt 1 BOSS, BOSS sẽ phóng 1 kỹ năng quần thể sát thương cao, và sở hữu kỹ năng ‘Bá Đao’ giống BOSS tầng 3, huyết lượng tăng thêm 3 lần, sát thương tăng thêm 1 lần
Tầng 6 Trong thời gian qui định diệt 1 BOSS chỉ định, phải tránh 3 Tuần La Cơ Quan và 2 Hỏa Diệm Cơ Quan nhất kích tất sát, huyết lượng tăng thêm 3 lần, sát thương tăng thêm 2 lần
Tầng 7 Trong thời gian qui định diệt 20 tiểu quái không phạm vi tuần la, không biết công kích, không biết di chuyển (Toàn trận tổng có 30 tiểu quái loại này), ở giữa ải có 1 BOSS, sở hữu kỹ năng tính phạm vi sát thương cao, không chủ động công kích, kỹ năng này có thể làm sát thương cho tiểu quái., huyết lượng tăng thêm 3 lần
Tầng 8 Diệt 5 BOSS lần lượt xuất hiện, nắm vững thời gian qui định để tiện tính toán thắng lợi, cần bảo vệ 1 NPC Trợ Chiến, nếu NPC này tử vong, ải sẽ thất bại, số BOSS diệt càng nhiều, điểm nhận được càng cao, huyết lượng tăng thêm 3 lần, sát thương tăng thêm 2 lần
Tầng 9 Trong thời gian qui định diệt 1 BOSS chỉ định, BOSS này sở hữu 1 kỹ năng sát thương cao toàn trận, sở hữu 1 kỹ năng sát thương tính phạm vi sát thương cao (Phạm vi sát thương sẽ lấy vòng sáng hiển thị trên mặt đất, có thể rời đi), sở hữu 1 kỹ năng xung phong sát thương cao., huyết lượng tăng thêm 3 lần, sát thương không đổi
Tầng 10 Trong thời gian qui định diệt 1 BOSS chỉ định, BOSS này sở hữu huyết lượng và sát thương cực cao

Chú ý: Thời gian khiêu chiến ải mặc định là 2 phút, Trường Vũ Tháp là kiểu khiêu chiến 2 người. Quý anh hùng nhớ mời bạn hữu của mình cùng tham gia nhé!

Phần thưởng vượt tháp

Số ải Yêu cầu công lực Yêu cầu cấp Đạt 10 điểm Đạt 20 điểm Đạt 30 điểm
1 400 điểm 105

500 Vàng Khóa

2 Kinh Nghiệm Đan

590 Vàng Khóa

3 Kinh Nghiệm Đan

Mảnh Tử Thủy Tinh

680 Vàng Khóa

4 Kinh Nghiệm Đan

3 Mảnh Tử Thủy Tinh

2 430 điểm 105

500 Vàng Khóa

2 Kinh Nghiệm Đan

590 Vàng Khóa

3 Kinh Nghiệm Đan

Mảnh Tử Thủy Tinh

680 Vàng Khóa

4 Kinh Nghiệm Đan

3 Mảnh Tử Thủy Tinh

3 460 điểm 105

520 Vàng Khóa

2 Kinh Nghiệm Đan

610 Vàng Khóa

3 Kinh Nghiệm Đan

Mảnh Tử Thủy Tinh

700 Vàng Khóa

4 Kinh Nghiệm Đan

3 Mảnh Tử Thủy Tinh

4 490 điểm 105

520 Vàng Khóa

2 Kinh Nghiệm Đan

610 Vàng Khóa

3 Kinh Nghiệm Đan

Mảnh Tử Thủy Tinh

700 Vàng Khóa

4 Kinh Nghiệm Đan

3 Mảnh Tử Thủy Tinh

5 520 điểm 105

540 Vàng Khóa

2 Kinh Nghiệm Đan

630 Vàng Khóa

3 Kinh Nghiệm Đan

Mảnh Tử Thủy Tinh

720 Vàng Khóa

4 Kinh Nghiệm Đan

3 Mảnh Tử Thủy Tinh

6 550 điểm 105

540 Vàng Khóa

2 Kinh Nghiệm Đan

630 Vàng Khóa

3 Kinh Nghiệm Đan

Mảnh Tử Thủy Tinh

720 Vàng Khóa

4 Kinh Nghiệm Đan

3 Mảnh Tử Thủy Tinh

7 580 điểm 105

560 Vàng Khóa

2 Kinh Nghiệm Đan

650 Vàng Khóa

3 Kinh Nghiệm Đan

Mảnh Tử Thủy Tinh

740 Vàng Khóa

4 Kinh Nghiệm Đan

3 Mảnh Tử Thủy Tinh

8 610 điểm 105

560 Vàng Khóa

2 Kinh Nghiệm Đan

650 Vàng Khóa

3 Kinh Nghiệm Đan

Mảnh Tử Thủy Tinh

740 Vàng Khóa

4 Kinh Nghiệm Đan

3 Mảnh Tử Thủy Tinh

9 640 điểm 105

580 Vàng Khóa

2 Kinh Nghiệm Đan

670 Vàng Khóa

3 Kinh Nghiệm Đan

Mảnh Tử Thủy Tinh

760 Vàng Khóa

4 Kinh Nghiệm Đan

3 Mảnh Tử Thủy Tinh

10 670 điểm 105

580 Vàng Khóa

2 Kinh Nghiệm Đan

670 Vàng Khóa

3 Kinh Nghiệm Đan

Mảnh Tử Thủy Tinh

760 Vàng Khóa

4 Kinh Nghiệm Đan

3 Mảnh Tử Thủy Tinh

 

Trong thời gian qui định diệt 1 BOSS chỉ định, BOSS này sở hữu 1 kỹ năng sát thương cao toàn trận, sở hữu 1 kỹ năng sát thương tính phạm vi sát thương cao (Phạm vi sát thương sẽ lấy vòng sáng hiển thị trên mặt đất, có thể rời đi), sở hữu 1 kỹ năng xung phong sát thương cao.