Thập Niên Lệnh

Thập Niên Lệnh

Chào mừng Đại Hiệp đến với phiên bản Nhất Kiếm Quy Lai - Hồi Ức Thịnh Thế,

Ở phiên bản này, hãy chào đón sự xuất hiện của một tính năng mới "Thập Niên Lệnh"

Nhanh tay sở hữu Thập Niên Lệnh hoàn toàn miễn phí để tận hưởng những hỗ trợ hữu ích cùng vô số quà tặng giá trị từ Ngạo Kiếm Vô Song.

Thời gian và điều kiện nhận Thập Niên Lệnh

  • Nhận và kích hoạt Thập Niên Lệnh: Từ ngày 12/08/2022, khi sử dụng Bách Kiếm Lệnh sẽ nhận được Thập Niên Lệnh
  • Điều kiện nhận: Tất cả các tài khoản NKVS đều có thể nhận Thập Niên Lệnh.
  • Điều kiện dùng: Sau khi có Thập Niên Lệnh, nhân vật đạt cấp 20 có thể đến NPC Lễ Quan tại các thành thị để kích hoạt Thập Niên Lệnh.

 

Lưu ý:
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận Thập Niên Lệnh duy nhất 1 lần (tức mỗi tài khoản chỉ có 1 nhân vật duy nhất tham gia Thập Niên Lệnh) trên toàn máy chủ.
  • Tài khoản đã nhận Code Bách Kiếm Lệnh trước 12/08 thì không thể nhận Thập Niên Lệnh.

  

Phần thưởng Thập Niên Lệnh

Tên vật phẩm Số lượng Chi tiết
Thập Niên Lệnh 1

- Dùng Thập Niên Lệnh sẽ nhận được 6 cấp nhiệm vụ lần lượt: cấp 1-2-3-4-5-6

- Có thời hạn sử dụng 45 ngày kể từ khi nhận.

- Hoàn thành nhiệm vụ để nhận thưởng. Chi tiết: TẠI ĐÂY

Đại Hiệp mở Thập Niên Lệnh để làm nhiệm vụ 6 cấp, hoàn thành sẽ được nhận thưởng.

Thưởng hoàn thành nhiệm vụ

Cấp Thập Niên Lệnh

Số ngày có thể hoàn thành

Điều kiện

Quà khi hoàn thành nhiệm vụ

Số lượng

Thập Kiếm Lệnh cấp 1

Ngày  1-2

Hoàn thành 1 lần vận tiêu

Bạc Khóa 1v

1

Hoàn thành 1 lần Bí Cảnh

Bạc Khóa 1v

1

Hoàn thành 1 lần Thanh Vân Phong

Bạc Khóa 2v

1

Hoàn thành 1 lần truy nã thường

Bạc Khóa 2v

1

Tham gia 1 vòng nhiệm vụ lịch luyện

Vàng Khóa 2000

1

Tham gia 1 lần Bàn Ngũ Hành

Vàng Khóa 5000

1

Tham Gia Tàng Kinh Các 1 lần

Vàng Khóa 5000

1

Tham Gia  1 lần Quang Minh Đỉnh

Chúc Phúc Chi Vũ

1

Tiến hành 1 lần đào bảo

Chúc Phúc Chi Vũ

1

Mua Quà Ưu Đãi Mỗi Ngày Bất Kỳ tại Trân Các

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 

5

Thập Kiếm Lệnh cấp 2

Ngày 3-4

Tham gia 2 vòng Lịch Luyện

Bạc Khóa 1v

2

Tham gia 4 lần bí cảnh

Bạc Khóa 1v

2

Tham gia 4 lần Chiến trường

Bạc Khóa 2v

2

Tham gia 8 lần Thanh Vân Phong và nhận thưởng

Bạc Khóa 2v

2

Tham gia Trích Tinh Lâu 4 lần

Vàng Khóa 2000

2

Hái quả 20 lần trong tranh đoạt linh quả

Vàng Khóa 2000

2

Tiến hành 1 lần chiêu mộ đồng đội (bằng Vàng hay Vàng Khóa đều được)

Cống Hiến 500

2

Mua Quà Ưu Đãi Mỗi Ngày Bất Kỳ tại Trân Các

Tẩy Luyện Thạch

20

Thập Kiếm Lệnh cấp 3

Ngày 5-6

Độ Sôi Nổi đạt 400 điểm

Bạc Khóa 2v

2

Tham gia Kỳ Ngộ Bí Cảnh 4 lần

Vàng Khóa 5000

2

Kích sát 3 boss Hiếm

Vàng Khóa 1 vạn

1

Tham Gia 6 Lần Tinh Vẫn Tuệ

Chúc Phúc Chi Vũ

2

Tham Gia Trích Tinh Lâu 4 lần

Chúc Phúc Chi Vũ

2

Trong Thí Luyện Gia Tộc triệu hoán ra Ngũ Hành Sứ Giả IV và kích sát nó 1 lần

Chúc Phúc Chi Vũ

2

Kích hoạt 5 nhóm đồ giám

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 

5

Chế tạo Túi Hoàn Mỹ từ sự kiện Kim Đản 1 lần

Tẩy Luyện Thạch

20

Thập Kiếm Lệnh cấp 4

Ngày 7

Độ Sôi Nổi đạt 500 điểm

Bạc Khóa 2v

2

Tham Gia Trích Tinh Lâu 2 lần

Chúc Phúc Chi Vũ

2

Kích sát boss Cao Thủ Võ Lâm 1 lần

Chúc Phúc Chi Vũ

2

Thay đổi 1 thuộc tính Huân Chương bất kỳ

Hoạt Lực   500

2

Tăng Cấp Kỹ năng tọa kỵ 1 lần

Cống Hiến  1000

1

Kích hoạt 2 huyệt vị bất kỳ

Hoạt Lực   1000

2

Đồ giám kích hoạt được 10 nhóm đồng đội

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 

5

Dùng Tiền để đổi Quà Linh Thạch Tọa Kỵ 1 lần

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 

5

Thập Kiếm Lệnh cấp 5

Ngày 10

Độ Sôi Nổi đạt 700 điểm

Bạc Khóa 2v

2

Kích sát 5 boss Hiếm

Chúc Phúc Chi Vũ

2

Tham gia 1 lần kỳ vương tranh bá

Chúc Phúc Chi Vũ

2

Trong Thí Luyện Bang triệu hoán ra Ngũ Hành Sứ Giả IV và kích sát nó 1 lần

Hoạt Lực   500

2

Tham gia 1 lần đấu phái và thắng 1 vòng

Hoạt Lực   500

2

Kích hoạt được 5 huyệt vị bất kỳ

Hoạt Lực   1000

2

Đồ giám kích hoạt được 15 nhóm đồng đội

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 

5

Mua 1 vật phẩm bất kỳ trên tiệm tiền trang

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 

5

Dùng Tiền để đổi Quà Linh Thạch Tọa Kỵ 2 lần

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 

5

Thập Kiếm Lệnh cấp 6

Ngày 30

Độ Sôi Nổi đạt 1200 điểm

Bạc Khóa 5 vạn 

1

Tham Gia 20 lần Chiến Trường

Bạc Khóa 10 vạn 

1

Tham gia 2 lần kỳ vương tranh bá

Hoạt Lực   500

2

Tham gia 2 lần thí Luyện Bang

Hoạt Lực   500

2

Tham gia 2 lần đấu phái và thắng 2 vòng

Cống Hiến 500

2

Tham gia 2 lần lãnh thổ chiến và nhận thưởng

Cống Hiến 500

2

Đồ giám kích hoạt được 22 nhóm đồng đội

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 

5

Kích hoạt được 15 huyệt vị bất kỳ

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 

5

 Thưởng hoàn thành các cấp

Cấp Thập Niên Lệnh

Quà Khi hoàn thành tất cả các mốc

Số lượng

Thập Niên Lệnh cấp 1

Đá Rèn

50

Đồng đội ngẫu nhiên

25

Thẻ đồng đội 3 sao ngẫu nhiên

3

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

CHSM 1000

5

Hoạt lực 1000

5

Chúc phúc chi Vũ

10

Huyền Đồng

20

Thập Niên Lệnh cấp 2

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Đá Rèn

50

Đồng đội ngẫu nhiên

30

Chúc phúc chi Vũ

15

Thẻ đồng đội 3 sao ngẫu nhiên

3

Huyền Đồng

40

Vàng Khóa 5 Vạn

1

CHSM 1000

5

Hoạt Lực 1000

5

Bạc Khóa 5 vạn

2

Thập Niên Lệnh cấp 3

 Đá Rèn

50

 Đồng đội ngẫu nhiên

30

Thẻ đồng đội 3 sao ngẫu nhiên

5

Tẩy Luyện Thạch

400

 CHSM 5000

1

 Hoạt Lực 5000

3

Đá tẩy Thuộc tính

20

Ngân Châm

5

Huyền Đồng

40

Hồn Thạch

20

Thập Niên Lệnh cấp 4

 Đá Rèn

100

Đồng đội ngẫu nhiên

50

Thẻ đồng đội 3 sao ngẫu nhiên

5

Huyền Đồng

100

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Huyền Bạc

5

Túi Chọn Danh Vọng 6 chọn 1

30

CHSM 5000

1

Hoạt Lực 5000

5

Tẩy Luyện thạch

600

Huyệt Vị đồ Chưa giám định

5

Thập Niên Lệnh cấp 5

Đá Rèn

150

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Thẻ đồng đội 3 sao ngẫu nhiên

10

Định Tâm Đan

50

Huyệt Vị đồ Chưa giám định

5

Ngân Lượng 20v

5

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Tẩy Luyện thạch

800

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

25

CHSM 5000

1

Huyền Đồng

150

Thập Niên Lệnh cấp 6

Đá Rèn

200

Chìa Khóa Sáng Lấp Lánh

1

Tẩy Luyện thạch 

1000

Âm Dương Khí

50

Huyệt Vị đồ Chưa giám định

10

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Thẻ đồng đội 3 sao ngẫu nhiên

15

Thẻ đồng đội 4 sao ngẫu nhiên

3

Túi Chọn Danh Vọng 6 chọn 1

30

Huyền Đồng

150

Trúc Khí Đan

50