Rương trữ đồ

Rương trữ đồ

Khi tham gia, trải nghiệm Ngạo Kiếm Vô Song, quý nhân sĩ sẽ nhận được rất nhiều kì trân dị bảo trong giang hồ. Đặc biệt là các đạo cụ tốt, trang bị khủng, vô số các vật phẩm quý và hiếm…Quý nhân sĩ có thể đem những vật phẩm ít dùng cất vào rương trữ đồ, giao cho NPC bảo quản, vừa tiện lợi, lại đỡ mang vật nặng khi đi luyện công cũng như là lúc đi PK

Giới thiệu rương trữ đồ

• Nhân vật khi tham gia Ngạo Kiếm Vô Song, hệ thống sẽ tặng miễn phí cho quý nhân sĩ một rương trữ đồ với dung lượng là 40 ô. Rương trữ đồ có tất cả 6 trang, tương đương với 240 ô. Mỗi ô để được một vật phẩm, hoặc cũng có thể để 50 vật phẩm nếu vật phẩm đó có thể xếp chồng 50 cái.

• Quý nhân sĩ đến ngũ đại thành thị, tân thủ thôn, các bản đồ môn phái tìm NPC Rương Trữ Đồ

 

Các thao tác liên quan đến rương trữ đồ

• Mở rương trữ đồ: Đồng đạo đến ngũ đại thành thị, tìm gặp NPC quản lý rương lữu trũ, tiến hành đối thoại để mở được rương trữ đồ của mình

 

Cất vật phẩm: Nhấp chuột phải vật phẩm trong túi đồ có thể cất vào rương trữ đồ, tương tự nhấp chuột phải vật phẩm trong rương trữ đồ có thể lấy ra bỏ vào trong túi đồ.

Sắp xếp nhanh: Nhấp nút sắp xếp ở phía dưới giao diện rương trữ đồ, hệ thống sẽ tự động giúp bạn sắp xếp các đạo cụ trong Rương.

Các trang của rương trữ đồ: Tùy theo sự tăng cấp của nhân vật, quý đồng đạo có thể mở trang con của rương trữ đồ. Mỗi trang tổng cộng có 40 ô.

Ví dụ: Đạt đến cấp 50, tốn 1000 Vàng khóa có thể mở trang thứ 2 của Rương.

Phân trang

Yêu cầu cấp

Cần vàng khóa/vàng

Trang 2

Cấp 50

1000

Trang 3

Cấp 60

2000

Trang 4

Cấp 80

5000

Trang 5

Cấp 100

10000

Trang 6

Cấp 120

10000

Cài đặt địa điểm hồi sinh

• Tiến hành đối thoại với NPC Rương Trữ Đồ, quý nhân sĩ có thể cài đặt điểm hồi sinh của nhân vật khi bị trọng thương trong lúc PK hoặc bị quái vật đả trọng thương.