Đồng Đội 7 sao

Đồng Đội 7 sao

Bạn đồng hành có thể đi theo đại hiệp và sử dụng các kỹ năng của bản thân để cùng chiến đấu, xông pha giang hồ, hỗ trợ đại hiệp tham gia nhiệm vụ và sự kiện trong game.

NKVS ra mắt 10 Đồng Đội 7 Sao, thêm đồng đội, tăng thêm khả năng chiến đấu, quý đại hiệp tha hồ tung hoành giang hồ. Hãy cùng xem chi tiết về 10 Đồng Đội 7 Sao này nhé!

Cách nhận Đồng Đội 7 Sao

 • Cách tiến hóa thành Đồng Đội 7 Sao:

2 Đồng Đội 6 Sao giống nhau + Lệnh Tiến Hóa Đồng Đội

= Đồng Đội 7 Sao

 • Vật phẩm Lệnh Tiến Hóa Đồng Đội có ở phần Kỹ Năng Sống.
 • Công thức chế Lệnh Tiến Hóa Đồng Đội:
Lệnh Tiến Hóa Đồng Đội = 2 Lệnh Mở Ô Đồng Đội + 5000 Hoạt Lực

10 Đồng Đội 7 Sao

 • Diệp Lăng Tiêu

 

 • Đường Bạch Vũ

 

 • Giác Viễn

 

 • Hạng Đạt

 

 • Hoa Vô Thác

 

 • Lạc Lan Nhu

 

 • Thi Phong Nghệ

 

 • Tiêu Như Thị

 

 • Tĩnh Không

 

 • Tống Phủ