Nâng cấp Phi Phong

Nâng cấp Phi Phong

Phi Phong là một trong những trang bị đặc biệt, cùng nhân sĩ xông pha giang hồ trải nghiệm phong cảnh võ hiệp đậm nét. Đã là trang bị có thuộc tính phi phàm, vì thế Phi Phong được xem như vũ khí bí mật trung hoành trong giang hồ.

Giám định Phi Phong

• Quý nhân sĩ chỉ cần nhấp chuột phải vào Phi Phong Nguyên Khôi, ngay lập tức sẽ xuất hiện bảng thông báo sau:

Đối với Phi Phong Nguyên Khôi - Bậc 1/ Bậc 2

 

 Đối với Phi Phong Nguyên Khôi - Bậc 3 trở lên

 

• Tiếp đến, quý nhân sĩ tiến hành chọn cách giám định phi phong cho mình. Chỉ có những Phi Phong Nguyên Khôi - Bậc 3 trở lên mới có chức năng giám định bằng bạc - bạc khóa

Lưu ý
 • Đối với Phi Phong Nguyên Khôi - Không khóa: Sẽ có 2 hình thức để chọn là:
  • Bạc không khóa: Sẽ nhận được Phi Phong không khóa 
  • Bạc khóa: Sẽ nhận được Phi Phong khóa
 • Đối với Phi Phong Nguyên Khôi - Đã khóa: Cũng sẽ có 2 cách chọn, nhưng Phi Phong nhận được luôn luôn là khóa

Tiến bậc Phi Phong

Khi công lực Phi Phong đạt điểm nhất định, quý nhân sĩ có thể thông qua NPC Dã Luyện Sư để tiến hành tăng bậc cho Phi Phong. Phi Phong cấp khác nhau sẽ sử dụng vật phẩm tiến bậc khác nhau.

Quy trình tiến bậc Phi Phong

• Quý nhân sĩ tiến hành đối thoại với NPC Dã Luyện Sư tại "Ngũ đại thành thị", nhấp chọn "Tiến bậc Phi Phong".

 

 

 

 

 

• Tiếp tục nhấp chọn "Tiến bậc Phi Phong" sẽ xuất hiện bảng thông báo

 

• Quý nhân sĩ tiến hành đặt các vật phẩm: Phi Phong - Bậc 3 đã giám địnhLy Vân Ti để tiến hành tăng bậc Phi Phong

Lưu ý
 • Phi Phong muốn tăng bậc phải có các yêu cầu sau:
  • Phi Phong - Bậc 3 trở lên đã giám định
  • Phi Phong phải có điểm công lực: 8 điểm trở lên
  • Tùy theo mỗi loại Phi Phong sẽ cần số Ly Vân Ti nhất định.
Vật phẩm Hình ảnh Nguồn gốc
Ly Vân Ty

Đổi Phi Phong Nguyên Khôi - Bậc 3 trở lên hoặc Bộ Kiện Phi Phong tại NPC Dã Luyện Sư

 •  Phi Phong tiến bậc xong: Điểm thuộc tính, công lực không đổi, ngẫu nhiên tạo thêm thuộc tính, điểm số dựa theo quy tắc ngẫu nhiên lần đầu tạo ra.

Tẩy loại hình toàn thuộc tính

  Quy trình tẩy loại hình toàn thuộc tính

• Quý nhân sĩ tiến hành đối thoại với NPC Dã Luyện Sư tại "Ngũ đại thành thị".

 

• Tiến hành nhấp chọn "Tiến bậc Phi Phong", tiếp đến nhấp chọn "Tẩy loại hình toàn thuộc tính"

 

 

• Xuất hiện bảng thông báo, quý nhân sĩ tiến hành đặt các vật phẩm: Phi Phong - Bậc 3 đã giám địnhLy Vân Ti để có thể tẩy toàn bộ điểm thuộc tính của Phi Phong. 

 

Nhấp chọn xác nhận để hoàn tất quá trình

 

Ngay lập tức sẽ xuất hiện bảng thông báo về các chỉ số thuộc tính của Phi Phong sau khi tiến hành tẩy toàn bộ thuộc tính.

 

 

• Quý nhân sĩ nhấp chọn "Xác nhận đổi" nếu đồng ý với những thuộc tính đã đổi, hoặc chọn "Hủy đổi" nếu không vừa ý.

 

 

 

 

 

Tẩy trị số 1 dòng thuộc tính

 Quy trình tẩy trị số 1 dòng thuộc tính

• Quý nhân sĩ tiến hành đối thoại với NPC Dã Luyện Sư tại "Ngũ đại thành thị".

 

• Tiến hành nhấp chọn "Tiến bậc Phi Phong", tiếp đến nhấp chọn "Tẩy trị số 1 dòng thuộc tính"

 

 

• Xuất hiện bảng thông báo, quý nhân sĩ tiến hành đặt các vật phẩm: Phi Phong - Bậc 3 đã giám địnhLy Vân Ti. Tiếp đến, hãy chọn dòng thuộc tính cần tẩy.

 

Nhấp chọn xác nhận để hoàn tất quá trình.

Ngay lập tức sẽ xuất hiện bảng thông báo về điểm số thuộc tính của Phi Phong sau khi tiến hành tẩy điểm.

 

• Tại đây, quý nhân sĩ có thể xem trước điểm thuộc tính của Phi Phong sau khi tẩy, cùng với đó là điểm thuộc tính cao nhất của Phi Phong này

 

Quý nhân sĩ nhấp chọn "Xác nhận đổi" nếu đồng ý với những thuộc tính đã đổi, hoặc chọn "Hủy đổi" nếu không vừa ý.

 

Phi Phong tăng cấp công lực

 Quy trình Phi Phong tăng cấp công lực

• Quý nhân sĩ tiến hành đối thoại với NPC Dã Luyện Sư tại "Ngũ đại thành thị".

 

• Tiến hành nhấp chọn "Tiến bậc Phi Phong", tiếp đến nhấp chọn "Phi Phong tăng cấp công lực"

 

 

• Xuất hiện bảng thông báo, quý nhân sĩ tiến hành đặt các vật phẩm: Phi Phong - Bậc 3 đã giám địnhNhập Vi Kính

 

Nhấp chọn xác nhận để hoàn tất quá trình.

Phi Phong Nguyên Khôi hoặc Bộ Kiện đổi Ly Vân Ti

 Quy trình Phi Phong Nguyên Khôi hoặc Bộ Kiện đổi Ly Vân Ti

• Quý nhân sĩ tiến hành đối thoại với NPC Dã Luyện Sư tại "Ngũ đại thành thị".

 

• Tiến hành nhấp chọn "Tiến bậc Phi Phong", tiếp đến nhấp chọn "Phi Phong Nguyên Khôi hoặc Bộ Kiện đổi Ly Vân Ti"

 

 

• Xuất hiện bảng thông báo, quý nhân sĩ tiến hành đặt các vật phẩm: Phi Phong Nguyên Khôi- Bậc 3 hoặc Bộ Kiện Phi Phong để tiến hành đổi Ly Vân Ti

 

Nhấp chọn xác nhận để hoàn tất quá trình.

Lưu ý

• Các tính năng: Tiến bậc Phi Phong - Tẩy loại hình toàn thuộc tính - Tẩy trị số 1 dòng thuộc tính - Phi Phong tăng cấp công lực - Phi Phong Nguyên Khôi hoặc Bộ Kiện đổi Ly Vân Ti chỉ áp dụng cho Phi Phong/ Phi Phong Nguyên Khôi - Bậc 3 trở lên.

 

Phi Phong Nguyên Khôi hoặc Bộ Kiện đổi Ly Vân Ti
Nguyên Khôi hoặc Bộ Kiện đổi Ly Vân Ti