Linh Phách Thạch

Linh Phách Thạch

Hành tẩu giang hồ, ai ai cũng mong muốn được sở hữu những món trang bị tối tân, thời thượng. Vừa hay, trong thế giới Ngạo Kiếm Vô Song đang rò rỉ thông tin về Linh Phách Thạch - một loại linh thạch hoàn toàn mới, có thể giúp cho quý vị anh hùng nâng cao lực chiến của mình một cách rất hiệu quả.

Để sở hữu nhanh loại linh hoạt quý hiếm này, hãy cùng Phương Phàm theo dõi thông tin chi tiết như sau:

Linh Phách Thạch

- Linh Phách Thạch là linh thạch được nâng cấp từ Linh thạch cấp 6. Khi nâng cấp cần phải sử dụng đạo cụ Tinh Kim

- Nếu sử dụng thêm Tinh Thần Sa sẽ giúp tăng bậc cho Linh Phách Thạch từ  bậc 1 đến 10.

- Nếu sử dụng thêm Toái Phiến cùng loại sẽ giúp tăng thêm thuộc tính từ 1 đến 10.


Vật phẩm liên quan

Tên vật phẩm Hình ảnh
Tinh Kim
Tinh Thần Sa
Linh Phách Thạch 

Cách thức chế tạo

  • Bước 1: Để chế tạo ra Linh Phách Thạch, nhân sĩ cần có Linh thạch cấp 6 và Tinh Kim. Khi nhấp chuột vào 2 vật phẩm này sẽ bắt đầu tiến trình chế tạo.

  • Bước 2: Sử dụng thêm Tinh Thần Sa để nâng cấp bậc cho Linh Phách Thạch.


  • Bước 3: Sử dụng Toái Phiến cùng cấp để tăng điểm kinh nghiệm cho Linh Phách Thạch.

Lưu ý:
  • Chỉ có thể sử dụng: Linh Thạch-III·Cung Cận, Linh Thạch-III·Nguyên Bá, Linh Thạch-III·Phương Nhạn, Linh Thạch-III·Thiên Lang, Linh Thạch-III·Cổ Thao, Linh Thạch-III·Long Chiến Thiên, Linh Thạch-III·Phụng Minh Hương, Linh Thạch-III·Cao Kiến Hà, Linh Thạch-III·Kim Phách Hộ Pháp, Linh Thạch-III·Mộc Phách Hộ Pháp, Linh Thạch-III·Thủy Phách Hộ Pháp, Linh Thạch-III·Hỏa Phách Hộ Pháp, Linh Thạch-III·Thổ Phách Hộ Pháp Linh Thạch, Linh Phách Thạch-Âm Dương Kiếm QuânLinh Thạch-III·Thương Xà, Linh Thạch-III·Giáng Thù, Linh Thạch-III·Bích Thiềm, Linh Thạch-III·Xích Hạt, Linh Thạch-III·Mặc Ngô, Linh Thạch-III·Dạ Vương Mặc Quân, Linh Thạch-III·Hoa Ngữ Tình, Linh Thạch-III·Hoa Ngự Ảnh mới có thể tiến hành chế tạo Linh Phách Thạch.
  • Kinh nghiệm tiến bậc linh thạch không tích lũy đến cấp sau.

Sau khi chế tạo xong cho mình Linh Phách Thạch, quý vị nhân sĩ hãy nhanh chóng khảm vào trang bị cá nhân để nâng cao lực chiến của mình thêm nhé! Chúc quý nhân sĩ thành công và chơi game vui vẻ.