Kỳ Vương Tranh Bá

Kỳ Vương Tranh Bá

Tại một vùng đất âm u, hẻo lánh bỗng nhiên xuất hiện 1 bàn cờ kỳ lạ ẩn chứa bên trong nó rất nhiều ma thuật kỳ bí. Nghe đồn bàn cờ này là do một vị cao nhân lập nên, gia tộc nào giải mã được bàn cờ sẽ nhận được nhiều phần quà quý giá. Quý anh hùng có muốn cùng gia tộc của mình so tài với các hảo hán tứ phương. Hãy nhanh chóng kêu gọi huynh đệ đồng tâm hợp lực chiếm lĩnh bàn cờ bí hiểm này nhé.

Thời gian

  • Thời gian báo danh: 20h05 thứ 6 hằng tuần
  • Thời gian thi đấu: 20h15 đến 20h50 thứ 6 hằng tuần

Điều kiện

  • Máy chủ đã mở giới hạn cấp 99
  • Nhân sĩ đạt cấp 40 trở lên
  • Thành viên chính thức của 12 gia tộc được tham gia thi đấu: 10 gia tộc xếp hạng Top 10 Bàn Ngũ Hành trong ngày miễn phí vào sân thi đấu, 2 gia tộc còn lại cần phải nộp 1000 vàng phí ghi danh để vào thi đấu

NPC liên quan

NPC Chân Quốc Uy Vị trí

Dương Châu: 638/371

 

Quy trình tham gia

♦ Vào lúc 20h05 thứ 6, Tộc Trưởng của 12 gia tộc đủ điều kiện tiến hành báo danh tại NPC Chân Quốc Uy. Sau khi thi đấu bắt đầu, thành viên của mỗi gia tộc sẽ được hệ thống chuyển vào 1 trận doanh tương ứng với 1 ô trong bàn cờ, mỗi gia tộc tự mang trận doanh đen hoặc trắng

Các gia tộc cần công chiếm các trận doanh (ô) khác để chiếm lĩnh lãnh thổ, khi gia tộc nào đó bị trận doanh đen trắng khác bao vây hoặc không có lãnh địa, thì bị loại, cuối cùng tính điểm theo số ô chiếm lĩnh (mỗi ô tính 2 điểm), trận doanh thắng cộng thêm điểm (số điểm cộng thêm của trận doanh là 5 điểm), gia tộc có ô chiếm lĩnh nhiều nhất nhận được Kỳ Vương.

Phần thưởng

Sau khi kết thúc Kỳ Vương Tranh, nhân sĩ có thể đến gặp NPC Chân Quốc Uy để xem tích điểm tích lũy và xếp hạng của gia tộc hiện tại. Căn cứ vào thành tích xếp hạng của gia tộc sau mỗi trận, nhân sĩ sẽ nhận được Bảo Rương. Mở Bảo Rương, ngẫu nhiên nhận được rất nhiều điểm kinh nghiệm, vàng khóa, Thẻ Đồng Đội, Dung Thiết Thủy...

Xếp hạng Thành viên chính thức của gia tộc sẽ nhận được
1

Điểm kinh nghiệm tùy theo đẳng cấp nhân vật

10 Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10 Dung Thiết Thủy

20 000 Vàng Khóa

2

Điểm kinh nghiệm tùy theo đẳng cấp nhân vật

6 Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

6 Dung Thiết Thủy

20 000 Vàng Khóa

3

Điểm kinh nghiệm tùy theo đẳng cấp nhân vật

4 Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

4 Dung Thiết Thủy

20 000 Vàng Khóa

4 - 6

Điểm kinh nghiệm tùy theo đẳng cấp nhân vật

2 Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

2 Dung Thiết Thủy

20 000 Vàng Khóa

7 - 10

Điểm kinh nghiệm tùy theo đẳng cấp nhân vật

1 Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

20 000 Vàng Khóa

11 - 12

Điểm kinh nghiệm tùy theo đẳng cấp nhân vật

20 000 Vàng Khóa