Kim Sư Thành Song

Kim Sư Thành Song

Chuyện kể rằng, nghệ nhân Lâm Thiên Tâm từng làm 1 đôi Kim Sư Trấn Chỉ định tặng làm tín vật hẹn ước tặng cho Trì Thanh, nhưng chưa kịp tặng thì không may bỏ mạng ở Thiên Tâm Cốc. Từ đó, đôi Kim Sư thất lạc trong nhân gian. Tương truyền, hiệp khách nào tìm đủ đôi Kim Sư sẽ nhận được nhiều trân châu kỳ bảo. Vật hiếm ai ai cũng muốn có, những trận tranh đoạt đã bắt đầu, mau mau đến gặp NPC Chủ Thương Hội để tham gia!

Thời gian sự kiện

♦ Ngày thứ 38 kể từ ngày mở máy chủ sẽ khai mở tính năng này

♦ Mỗi ngày 14h30, 17h30, 19h00 mở báo danh

Yêu cầu báo danh

♦ Nhân vật đạt cấp 40 trở lên trong máy chủ mở giới hạn cấp 99 có thể tham gia sự kiện

♦ Mỗi đội phải có đủ 4 nhân vật mới có thể báo danh

♦ Tối thiểu 6 đội mới có thể mở thi đấu, nếu báo danh có 36 đội, sẽ mở 2 trận, mỗi trận 18 đội

♦ Mỗi lần báo danh cần nạp Thành Song Lệnh (mua tại Trân Bảo Các)

NPC báo danh

NPC Cung Nam Nhạc Vị trí

Tương Dương - 398/256

Thành Đô - 453/230

Biện Kinh - 429/229

Dương Châu - 406/267

Phượng Tường - 405/232

Đạo cụ chiến đấu

Hình ảnh Công dụng và thuộc tính

♦ Thần Tích Đan dùng để giảm tác dụng của debuff

Mua thức ăn, thuốc, Địa Tàng Lôi, Thần Tích Đan, Thiên Nhãn, Tàng Tung Nhiếp Hành Phấn bằng bạc khóa liên server tại Tiệm Dược Kim Sư (Tọa độ [304;587] hoặc [578;271])

Quy trình tham gia

♦ Trong thời gian mở sự kiện, nhân sĩ đến gặp NPC Nam Cung Nhạc nạp Thành Song Lệnh để báo danh tham gia

Kim Sư Thành Song là chiến liên cụm, nhân vật mang trang bị tiến vào chiến khu tiến hành sự kiện, công lực có hiệu quả, căn cứ công lực set debuff (bắt đầu từ người chơi có công lực 500, mỗi lần cao hơn 100 điểm công lực, làm mới 1 tầng debuff, tức người chơi cấp công lực 500 trở lên bắt đầu làm mới 1 tầng debuff, người chơi cấp công lực 600 trở lên làm mới 2 tầng debuff, tiếp tục như vậy)

Sau khi chuyển dịch, trong túi đội trưởng sẽ làm mới ra 1 Hãn Thế Kim Sư, 4 người trong đội cùng chia sẻ Kim Sư trong túi đội trưởng (Hãn Thế Kim Sư phân làm 2 loại, người chơi cần thu thập đủ 2 Hãn Thế Kim Sư, mới có thể đến chỗ NPC giao nhiệm vụ, trong thời gian sự kiện Hãn Thế Kim Sư cấm giao dịch và gửi qua hình thức thư)

Nhân vật tham gia sự kiện, sẽ nhận được 2 đạo cụ: Túi Dược Chiến Đấu và Quà Đạo Cụ Chiến Đấu

 

Hình ảnh Mô tả

 

Tham gia sự kiện, có thể đạo cụ cạm bẫy ngẫu nhiên


 Một số vật cản trên đường đi

Cách chơi

Sau khi vào bản đồ, trong túi đội trưởng sẽ có 1 Hãn Thế Kim Sư. Các thành viên của 1 đội phải cùng đi chung với nhau, bảo vệ đội trưởng, đồng thời tiêu diệt đội trưởng của đội đối phương để nhận được Hãn Thế Kim Sư. Lưu ý khi tiêu diệt đội đối phương thì đội trưởng đội đối phương phải đi chung với đồng đội của mình

Khi đã có đủ 2 Hãn thế Kim Sư trong túi (1 của mình và 1 của đối phương), đội trưởng hãy nhanh chóng giao cho NPC Tri Thanh (Tọa độ: 472;412). Đội giao Hãn Thế Kim Sư đầu tiên sẽ là đội thắng

Khi đội trưởng có đủ 2 Hãn Thế Kim Sư sẽ xuất hiện hiệu ứng tôn hiệu Kim Sư Thành Song

Trong thời gian đánh, mà đội trưởng của mình bị đứt kết nối thì Hãn Thế Kim Sư được chuyển cho đồng đội

Trong thời gian báo danh, nếu nhân sĩ out ra hoặc bị đứt kết nối thì không thể vào tham gia sự kiện

Bạc khóa liên cụm và dược đều tiêu hao trong túi của nhân vật đó

Phần thưởng

Thời gian mở máy chủ Đội thắng Đội thua
Máy chủ mở giới hạn cấp 99

- Điểm kinh nghiệm: Tùy theo đẳng cấp nhân vật

- 3000 Vàng Khóa

- Điểm kinh nghiệm: Tùy theo đẳng cấp nhân vật

- 1000 Vàng Khóa

Máy chủ đã mở 48 ngày

- Điểm kinh nghiệm: Tùy theo đẳng cấp nhân vật

- 5 Đá Rèn

- Điểm kinh nghiệm: Tùy theo đẳng cấp nhân vật

- 2 Đá Rèn

Máy chủ đã mở 90 ngày

- Điểm kinh nghiệm: Tùy theo đẳng cấp nhân vật

- 3 Đá Rèn

- 5 Chân Khí Đan (500 điểm)

- Điểm kinh nghiệm: Tùy theo đẳng cấp nhân vật

- 3 Đá Rèn

Máy chủ đã mở 180 ngày

- Điểm kinh nghiệm: Tùy theo đẳng cấp nhân vật

- 3 Đá Rèn

- 5 Chân Khí Đan (500 điểm)

- 1 Mảnh Điểm Kim Thạch Giày Truyền Thuyết (không khóa)

- 1 Mảnh Điểm Kim Thạch Giày Truyền Thuyết (khóa)

- Điểm kinh nghiệm: Tùy theo đẳng cấp nhân vật

- 3 Đá Rèn

- 5 Chân Khí Đan (500 điểm)

- 1 Mảnh Điểm Kim Thạch Giày Truyền Thuyết (Khóa)