Kiến thiết gia tộc

Kiến thiết gia tộc

Gia tộc là một thành phần không thể thiếu trong thế giới quần hùng. Mỗi một gia tộc chính là một mô hình Ngạo Kiếm Vô Song thu nhỏ. Tính năng Kiến thiết gia tộc ra đời nhằm kích thích sự phát triển hùng mạnh của các gia tộc. Cùng tìm hiểu tính năng Kiến thiết gia tộc để giúp gia tộc mình rạng danh.

Cấp gia tộc và độ kiến thiết

• Sau khi người chơi lập gia tộc, cấp ban đầu của gia tộc là cấp 1

Các thành viên gia tộc sau khi tham gia các sự kiện gia tộc: gia tộc thí luyện, gia tộc trồng trọt, gia tộc đào bảo, gia tộc vận tiêu… có thể tăng thêm điểm độ kiến thiết của gia tộc.

Khi độ kiến thiết của gia tộc đạt mức nhất định có thể tăng cấp của gia tộc

Ở giao diện thông tin gia tộc hiển thị cấp gia tộc và độ kiến thiết, đồng thời thấy được điểm số độ kiến thiết để đạt đến cấp tiếp theo

NPC liên quan

NPC Quản Lý Gia Tộc - Đường Ngạo Linh Vị trí
 • Phượng Tường: 378/420
 • Biện Kinh: 412/424
 • Dương Châu: 370/451
 • Thành Đô: 441/416
 • Tương Dương: 724/452

Tăng cấp gia tộc

Khi độ kiến thiết của một gia tộc đạt đến mức nhất định, Tộc trưởng gia tộc có thể tiến hành tăng cấp.

Trong quá trình tăng cấp, cần tốn một số bạc nhất định trong Ngân Khố Gia Tộc

Mỗi lần tăng cấp, chỉ có thể tăng 1 cấp

Thuộc địa gia tộc

Sau khi cấp Gia Tộc đạt đến cấp 2, tộc trưởng Gia Tộc có thể ở chỗ Quản Lý Gia Tộc yêu cầu mở Thuộc Địa Gia Tộc.

• Nhân sĩ đến đối thoại với NPC Quản Lý Gia Tộc - Đường Ngạo Linh, nhấp chọn "Thuộc Địa Gia Tộc" để vào bản đồ của gia tộc.

Lưu ý
 • Sau khi mở Thuộc Địa Gia Tộc, dù cho cấp Gia Tộc giảm xuống cấp 1, thuộc địa cũng sẽ không đóng.
 • Mở Thuộc Địa Gia Tộc cần tốn bạc trong Ngân Khố Gia Tộc.
 • Sau khi mở thuộc địa, chỉ có thành viên Gia Tộc này mới vào được, vào ở chỗ Quản Lý Gia Tộc.
 • Thành viên Gia Tộc có thể ở trong Thuộc địa Gia Tộc nhận được nhiệm vụ kiến thiết Gia Tộc mỗi ngày, dùng để tăng độ kiến thiết và nhận được độ cống hiến cho bản thân.

Bảo vệ cấp gia tộc

Sau khi cấp gia tộc lớn hơn 1, để bảo vệ cấp hiện tại của gia tộc cần tốn điểm số kiến thiết nhất định

Cấp gia tộc càng cao, số lượng điểm kiến thiết cần tốn càng nhiều.

Điểm số độ kiến thiết cần để bảo vệ sẽ bị khấu trừ 1 lần vào lúc 24h00 chủ nhật hàng tuần

Nếu độ kiến thiết gia tộc hiện tại không đủ để trả phí bảo vệ, thì gia tộc tự động giảm 1 cấp, đồng thời trừ hết độ kiến thiết. Sau cùng giảm đến cấp 1 thì dừng.

Cách tăng thêm độ kiến thiết gia tộc

Hoạt động
Hình ảnh

Gia tộc trồng trọt

Gia tộc thí luyện
Mục tiêu tuần
Nhiệm vụ kiến thiết gia tộc

Nhiệm vụ kiến thiết

Hằng ngày, tại bản đồ Thuộc Địa Gia Tộc, quý nhân sĩ có thể nhận được nhiệm vụ kiến thiết.

Thành viên gia tộc thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ kiến thiết, tăng thêm độ cống hiến của gia tộc, đồng thời thành viên đó cũng nhận được độ cống hiến tương ứng.

Lưu ý
 • Thành viên chính thức gia tộc mới nhận được.
 • Mỗi ngày, người chơi có thể hoàn thành 3 lần nhiệm vụ kiến thiết.

Mô tả nhiệm vụ kiến thiết

Nhiệm vụ

NPC nhận nhiệm vụ

• Nhận nhiệm vụ thu thập tình báo, tại NPC Trưởng Lão Quân Sự - Vấn Thiên Lương.

 

Địa điểm: Khu Quân Sự - Bản đồ Thuộc Địa Gia Tộc


• Nhận nhiệm vụ thu thập cây trồng, tại NPC Trưởng Lão Nông Nghiệp - Lý Địch Nông—.

 

Địa điểm: Khu Nông Nghiệp - Bản đồ Thuộc Địa Gia Tộc

Vận chuyển Rương Linh Kiện đến Khu Nội Chính.

 

Địa điểm: Khu Công Nghiệp - Bản đồ Thuộc Địa Gia Tộc

Lưu ý
 • Mỗi ngày, mỗi nhiệm vụ hoàn thành nhiều nhất một lần, chỉ được hoàn thành 3 nhiệm vụ trong số đó.
 • Trả nhiệm vụ có xác suất nhất định gặp được Sơn Tặc:
  • Mỗi lần làm mới 10 Sơn Tặc
  • Mỗi ngày xuất hiện 3 lần, giản cách mỗi lần ít nhất 1 giờ
 • Tiêu diệt Sơn Tặc, các thành viên chính thức của gia tộc ở xung quanh có thể nhận được nhiều kinh nghiệm

Các thông tin liên quan

Các thông số liên quan

Độ cống hiến

—• Các thành viên trong gia tộc khi tham gia sự kiện gia tộc sẽ tăng thêm độ kiến thiết gia tộc và độ cống hiến cá nhân.

—Thành viên trong gia tộc có thể dùng độ cống hiến để mua vật phẩm trong tiệm của gia tộc.

—•  Thành viên gia tộc nếu rời khỏi gia tộc thì độ cống hiến của người đó sẽ bị xóa sạch.

Sau khi vào gia tộc khác mới bắt đầu tích lũy lại

—Độ cống hiến hiển thị ở cột vinh dự trong giao diện thành viên gia tộc

Thuộc địa gia tộc

—Sau khi cấp gia tộc đạt đến cấp 2, Tộc trưởng gia tộc có thể ở chỗ Quản Lý Gia Tộc yêu cầu mở Thuộc địa gia tộc

—Sau khi mở thuộc địa gia tộc, dù cấp gia tộc giảm xuống cấp 1, thuộc địa cũng sẽ không đóng

—Mở Thuộc địa gia tộc cần tốn bạc trong Ngân Khố gia tộc

—Sau khi mở Thuộc địa, chỉ có thành viên gia tộc mới vào được tại NPC Quản Lý Gia Tộc

Tiệm gia tộc

• Theo sự tăng lên của cấp gia tộc, thành viên gia tộc có thể mua được nhiều phần thưởng tương ứng tại tiệm gia tộc:  Hồng Thủy Tinh - Phi Phong Nguyên Khôi - Bậc 4, Tử Thủy Tinh...

Tất cả các vật phẩm điều được bán bằng điểm cống hiến nhân vật.

Khi gia tộc đạt đến cấp nhất định, có thể mở Tiệm Gia Tộc

—Tiệm Gia Tộc mở ở chỗ NPC của thuộc địa gia tộc

Lưu ý
 • —Trong Tiệm Gia Tộc, thương phẩm hiện đang bán tùy thuộc cấp gia tộc và thời gian mở máy chủ. Khi cấp gia tộc biến đổi, Tiệm Gia Tộc và các thương phẩm được bán sẽ thay đổi
 • Người chơi chỉ có thể mua vật phẩm ở Tiệm Gia Tộc của mình, vật phẩm đã mua đều là khóa
 • Sử dụng độ cống hiến để mua vật phẩm trong Tiệm Gia Tộc
 • Khi cấp gia tộc biến đổi, Tiệm Gia Tộc và các thương phẩm được bán sẽ thay đổi

 

X
Thuộc Địa Gia Tộc