Hệ thống danh vọng

Hệ thống danh vọng

Trên bước đường bôn tẩu giang hồ, điểm danh vọng là thang đo để đánh giá độ nổi tiếng của một nhân vật huyền thoại. Quý anh hùng đã đạt đến danh vọng nào rồi? Hãy cùng Phương Phàm xem qua một số nội dung để hình thành danh vọng của bản thân nhé!

Làm sao nhận được danh vọng?

• Tham gia các tính năng hấp dẫn trong Ngạo Kiếm Vô Song như Đấu Phái, Xi Vưu Mộ, Thanh Vân Phong, Hoa Sơn Luận Kiếm, Gia Tộc Thí Luyện, nhân sĩ sẽ nhận được điểm danh vọng.

Cấp danh vọng

• Tùy theo số điểm danh vọng đạt được mà nhân vật sẽ có cấp danh vọng tương ứng. Cấp danh vọng là điều kiện để mua các vật phẩm tại Tiệm Danh Vọng

Cấp danh vọng

Điểm danh vọng

Vô Vi

 0

Hữu Hảo

 100

Thân Nhân

 350

Kính Trọng

 850

Tôn Kính

 1850

Kính Phục

 3850

Ngưỡng Mộ

6350

Sùng Bái 9350
Bái Phục 12850
Tiến hành Hình ảnh minh họa
Để xem điểm danh vọng, quý vị nhấn phím F1, mở giao diện nhân vật, nhấn Danh Vọng để xem điểm Danh Vọng

Gặp NPC Danh Vọng tại thành Biện Kinh, quý vị chọn loại hình Tiệm Danh Vọng để mua vật phẩm

Nhấp trái để chọn vật phẩm cần mua

• Các loại đạo cụ ở Tiệm Danh Vọng:

Vật phẩm

Hình ảnh

Công dụng và thuộc tính

Ma Thạch Vũ Khí

 

• Dùng để giám định ra Phụ Ma Thạch, khi giám định cần tốn Hoạt Lực

• Khóa, có thể bán để nhận bạc khóa

Ma Thạch Nhẫn

 

• Dùng để giám định ra Phụ Ma Thạch, khi giám định cần tốn Hoạt Lực

• Khóa, có thể bán để nhận bạc khóa

Ma Thạch Hộ Oản

 

• Dùng để giám định ra Phụ Ma Thạch, khi giám định cần tốn Hoạt Lực

• Khóa, có thể bán để nhận bạc khóa

Ma Thạch Mũ

 

• Dùng để giám định ra Phụ Ma Thạch, khi giám định cần tốn Hoạt Lực

• Khóa, có thể bán để nhận bạc khóa

Ma Thạch Đai

 

• Dùng để giám định ra Phụ Ma Thạch, khi giám định cần tốn Hoạt Lực

• Khóa, có thể bán để nhận bạc khóa