Hàm tước nhân vật

Hàm tước nhân vật

Trong giang hồ vô vàn hiểm nguy, một hàm tước nổi tiếng không chỉ là biệt danh đơn giãn, mà còn chứng minh thực lực bạn. Hàm tước công lực chứng kiến sự nổ lực của mỗi vị anh hùng hào kiệt, từ những người bình thường nay bộc lộ hết tài năng xuất chúng. Hàm tước đẹp mắt ban tặng các quý nhân sĩ tôn quý và vinh quang, phàm là hiệp khách công lực đạt yêu cầu có thể nhận hàm tước đẹp, hàm tước chia ra nhiều cấp mỗi 1 cấp đều có tôn hiệu và hàm tước tương ứng.

Công lực quyết định hàm tước

Giữa công lực và hàm tước có mối quan hệ mật thiết, công lực đạt mức nhất định đến NPC Kỳ Phù Sinh đánh giá thì có thể nhận hàm tước tương ứng.

Cấp

Hàm tước

Công lực cần

1

Kinh Hồng

60

2

Lăng Vân

100

3

Tiềm Long

140

4

Ngạo Thế

210

5

Ỷ Thiên

280

6

Chí Tôn

400

7

Võ Thánh

500

8

Vô Song

650

9

Truyền Thuyết

800

10

Thần Thoại

1000

11

Võ Thần

1500

• Đẳng cấp, thành tựu, trang bị, cường hóa, khảm nạm, tọa kỵ, quan ấn, vinh dự tài phú, gia viên, phi phong, hành trang của nhân vật… đều sẽ liệt vào tổng công lực bạn. Muốn nhận hàm tước cao cấp phải tăng công lực của mình trước nhé!

Quy trình nhận hàm tước

Quy trình nhận hàm tước

Bước 1: Tìm kiếm NPC Kỳ Phù Sinh

 

• NPC Kỳ Phù Sinh là một vị quan ghi sổ sách về hàm tước của tất cả nhân sĩ trong  Ngạo Kiếm Vô Song

 

• Vị trí: Biện Kinh-560/110

 

 

Bước 2: Đối thoại với NPC

 

• Tiến hành đối thoại với NPC Kỳ Phù Sinh để nhận hàm tước cho nhân vật

 

• Nhấp chọn Ta muốn giám định công lực để nhận hàm tước cho nhân vật

 

 

 
Lưu ý
  • Thông qua sự đánh giá của Quan ghi hàm tước - Kỳ Phù Sinh để nhận hàm tước, sau khi nhận dù điểm công lực có giảm xuống cũng sẽ không bị hạ bậc.
  • Xem hạng và điểm công lực ở giao diện nhân vật F1.
  • Lúc 00h00 mỗi ngày, Bảng xếp hạng công lực sẽ được cập nhật 1 lần.