Gia tộc thí luyện

Gia tộc thí luyện

Mở cơ quan, vượt ám đạo, tiêu diệt boss, không chỉ có niềm vui gắn bó giữa các thành viên trong gia tộc mà còn góp phần xây dựng gia tộc hùng mạnh. Mỗi tuần mỗi nhân vật có thể cùng thành viên khác tham gia hoạt động thí luyện gia tộc.

 

Thời gian

 • Thời gian diễn ra: 21h00 các ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần

Điều kiện

 • Tất cả các thành viên đều được tham gia, trừ thành viên danh dự
 • Số nhân vật tham gia: tối thiểu 5 nhân vật

Địa điểm

NPC Quản Lý Gia Tộc - Đường Ngạo Linh Vị trí
 • Phượng Tường: 378/420
 • Biện Kinh: 412/424
 • Dương Châu: 370/451
 • Thành Đô: 441/416
 • Tương Dương: 724/452

Quy trình tham gia

Quy trình tham gia

Bước 1: Đăng ký tham gia

 

• Nhân vật đến đối thoại với NPC Quản Lý Gia Tộc - Đường Ngạo Linh

 

Nhấp chọn Gia tộc thí luyện để tham vượt ải cùng gia tộc

 

 

 

 

 

 

 

• Nhân vật sẽ được chuyển đến một bản đồ giành riêng cho gia tộc, sẽ có một khoảng thời gian chờ đợi để quý bằng hữu có thể bổ sung các dược phẩm cần thiết

 

 

 

Bước 2: Vượt ải

• Sau khi đến phòng thí luyện khởi động, cần chia thành 3 đội và chọn 3 con đường khác nhau để vào, thông qua điểm chuyển dịch

 

• Thành viên 3 đội phải lần lượt đột phá các ải Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín và Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ mới có thể mở cửa 3 mật thất Nhật, Nguyệt, Tinh

• Tại Nhật, Nguyệt, Tinh thu thập nguyên tố ngũ hành, đủ số lượng có thể đến tế đàn triệu hồi Ngũ Hành Sứ Giả. Số nguyên tố ngũ hành càng hoàn mỹ, cấp Ngũ Hành Sứ Giả triệu hồi càng cao, thưởng càng cao

 

 

 

 

 

Bước 3: Đổi Vỏ Sò

 

• Khi tham gia vượt ải cùng gia tộc, nếu may mắn quý nhân sĩ sẽ nhặt được Vỏ Sò.

 

 

 

 

 

Phần thưởng

• Khi tham gia thí luyện gia tộc, mỗi khi tiêu diệt quái và mở các cánh cổng tiếp theo quý nhân sĩ sẽ nhận rất nhiều điểm kinh nghiệm. Trong mỗi chuyến đi sẽ nhận được rất nhiều Vỏ Sò, mang Vỏ Sò đến người nhận thưởng đổi rương thí luyện. Khi mở rương ngẫu nhiên nhận được rất nhiều vật phẩm quý giá.

Vật phẩm
Hình ảnh Vật phẩm Hình ảnh
Bạch Thủy Tinh
Phi Phong - 2
Lục Thủy Tinh Phi Phong -3
Lam Thủy Tinh
Hạnh Vận Thảo
Tử Thủy Tinh Bách Niên Chu Quả
Hoa Hồng Toái Phiến
 Lưu ý
 • Sau khi máy chủ khai mở giới hạn đẳng cấp 99, đánh bại Ngũ Hành Sứ Giả Xuất Sắc hoặc Ngũ Hành Sứ Giả Hoàn Mỹ sẽ xuất hiện lò luyện đan.
 • Trong lò luyện đan có ngưng tụ khí âm dương của Ngũ Hành Sứ Giả, tập trung Linh Khí Tinh Hoa, có thể khiến Ngũ Hành Sứ Giả hồi sinh. Đánh bại Ngũ Hành Sứ Giả hồi sinh có cơ hội nhận được Âm Dương Linh Thạch.
 • Mỗi người có thể tập trung tối đa 5 Linh Khí Tinh Hoa trong lò luyện đan. Tổng số linh khí càng nhiều, số Ngũ Hành Sứ Giả hồi sinh càng nhiều. Tối đa hồi sinh 10 Ngũ Hành Sứ Giả