GTQH liên cụm

GTQH liên cụm

Một gia tộc hùng mạnh không chỉ được biết đến tên tuổi trong một máy chủ mà uy danh của một gia tộc đó còn vang xa ngàn dặm. Để tạo điều kiện cho mỗi gia tộc phát huy thanh thế trên địa bàn các lãnh địa khác, tại hạ sẽ tổ chức cuộc thi đấu Quần Hùng Gia Tộc liên cụm vào cuối tháng. Quý anh tài hãy theo dõi để nhanh chân đăng ký tham gia nhé!

Thời gian

  • Thời gian diễn ra: thứ 2, thứ 3 và thứ 5
  • Thời gian báo danh: bắt đầu từ 20h30 - 20h59
  • Thời gian bắt đầu: 21h00
  • Thời gian kết thúc: 21h30

Đối tượng

  • Tất cả nhân vật đã gia nhập vào gia tộc (ngoại trừ thành viên kiến tập và danh dự)
  • Số thành viên tối thiểu tham gia của mỗi gia tộc: 10 thành viên/ 1 gia tộc
  • Số trận tham gia tối đa: 3 trận/ 1 ngày
  • Số trận tham gia mỗi tháng: 9 trận/ tháng

NPC liên quan 

NPC Quản Lý Gia Tộc Vị trí

Phượng Tường: 378/420

Biện Kinh: 412/424

Dương Châu: 370/451

Thành Đô: 441/416

Tương Dương: 724/452

Quy trình thời gian

Bảng thời gian thi đấu

21h00 - 21h01'30"

Tìm đối thủ và chuẩn bị

Sân chuẩn bị

21h01'30" - 21h01'35"

Đổi map bảo hộ và chuẩn bị

Sân chiến đấu

21h01'35" - 21h10

Trận 1

Sân chiến đấu

21h10'30" - 21h11'30"

Tìm đối thủ và chuẩn bị

Sân chuẩn bị

21h11'30" - 21h11'35"

Đổi map bảo hộ và chuẩn bị

Sân chiến đấu

21h11'35"- 21h20

Trận 2

Sân chiến đấu

21h20'30" - 21h21'30"

Tìm đối thủ và chuẩn bị

Sân chuẩn bị

21h21'30" - 21h21'35"

Đổi map bảo hộ và chuẩn bị

Sân chiến đấu

21h21'35" - 21h30

Trận 3

Sân chiến đấu

 Quy trình tham gia Gia Tộc Quần Hùng liên server giống với Gia Tộc Quần Hùng trong một máy chủ. Mời tham khảo chi tiết tại đây

Thay đổi cơ chế thi đấu (áp dụng từ tháng 01/2015)
  • Tính lượng người offline của phe đối phương tính vào lượng tiêu diệt của phe mình (cơ chế giống như tính năng Trích tinh lâu).
  • Tại điểm dịch chuyển của khu an toàn chỉ cho phép nhân vật đi ra khu chiến đấu, nhân vật từ khu chiến đấu không thể trở về khu an toàn, chỉ khi bị trọng thương mới có thể trở lại khu an toàn trong sân đấu

Phần thưởng

♦ Sau mỗi trận thi đấu, nhân sĩ của các gia tộc đạt số điểm như sau có thể đến gặp NPC Quản Lý Gia Tộc - Đường Ngạo Linh để nhận phần thưởng như sau:

Đạt điểm Phần thưởng
50 điểm 3 Bảo Rương
300 điểm 5 Bảo Rương
500 điểm 6 Bảo Rương
1000 điểm 7 Bảo Rương

♦ Mở Bảo Rương, tùy theo thời gian mở máy chủ mà các nhân sĩ sẽ ngẫu nhiên nhận được các phần quà hấp dẫn như sau:

Vật phẩm Hình ảnh Vật phẩm Hình ảnh
Tử Thủy Tinh Long Tượng Ban Nhược Công Tàn Quyển
Hồng Thủy Tinh Diệu Nhật Lưu Ly Thể Tàn Quyển
Hoán Thú Phù II Sát Thiên Bảo Trấn Công Tàn Quyển
Dây Bắt Thú Bạc Đá Rèn
Huyền Thiết Thạch Long Văn Điểu Kim
Dung Thiết Thủy Kỳ Lân Thú Giác·Huyết 9

♦ Sau khi kết thúc trận Gia Tộc Quần Hùng trận thứ 3, các gia tộc đạt tích điểm như sau sẽ nhận được nhiều danh hiệu cao quý

Đạt điểm Thưởng danh hiệu
30.000 điểm Tộc trưởng
Tộc phó
Thành viên Gia Tộc
20.000 điểm Tộc trưởng
Tộc phó
Thành viên Gia Tộc
5.000 điểm Tộc trưởng
Tộc phó
Thành viên Gia Tộc