Dũng Quán Đài

Dũng Quán Đài

Một sân đấu mới đã mở ra tại bản đồ các thành thị: Dũng Quán Đài. Nơi đây, các anh hùng Ngạo Kiếm Vô Song sẽ được chứng kiến những cuộc tỉ thí võ nghệ một đối một cân tài cân sức. Dũng Quán Đài tràn đầy mê hoặc và hấp dẫn, nhân sĩ đã sẵn sàng tham gia?

 

Thời gian

 • Máy chủ mở ngày thứ 71 sẽ mở Dũng Quán Đài
 • Thi đấu xếp hạng: lúc 20h00 thứ 3 mỗi tuần mở đấu xếp hạng Dũng Quán Đài, báo danh trước 10 phút
 • Thi đấu hàng ngày: lúc 18h00-19h00, thi đấu Dũng Quán Đài

Điều kiện tham gia

 • Nhân vật đạt cấp 100 và đã vào môn phái
 • Giới hạn số người mở Dũng Quán Đài tối thiểu 4 người.
 • Sau khi trận đấu bắt đầu phải ở trong thành thị mới có thể dịch chuyển vào sân đấu để chiến đấu
 • Để vào sân thi đấu, nhân sĩ nhấp chọn biểu tượng Dũng Quán Đài phía bên phải màn hình

Quy tắc thi đấu

Thi đấu xếp hạng
 • Thành tích thi đấu xếp hạng Dũng Quán Đài sẽ quyết định số tầng nhân sĩ được tham gia thi đấu hàng ngày Dũng Quán Đài. Lần đầu tham gia thi đấu xếp hạng Dũng Quán Đài, nhân sĩ sẽ được đưa vào tầng 1
 • Dũng Quán Đài gồm có 7 tầng, bên thắng mỗi trận có thể lên 1 tầng, bên thất bại giáng xuống 1 tầng. Lưu ý: Tuyển thủ ở tầng 1 sau khi thất bại sẽ không bị giáng tầng
 • Mỗi trận Dũng Quán Đài tổng chia ra 6 giai đoạn, trong mỗi giai đoạn, hai tuyển thủ cùng tầng đối trận với nhau
 • Thời gian chuẩn bị mỗi vòng 10 giây, thời gian đấu chính thức 270 giây, giãn cách giữa các vòng là 15 giây
Thi đấu hằng ngày
 • Lúc 18h00-19h00 mỗi ngày sẽ có thể tham gia thi đấu hàng ngày Dũng Quán Đài, mỗi ngày tham gia tối đa 10 trận
 • Mỗi trận thi đấu hàng ngày dựa vào số tầng bạn đang đứng, phối hợp hai đối thủ đối chiến. Mỗi trận đều có thể dựa vào số tầng bạn đang đứng để nhận thưởng trận đơn
 • Tham gia thi đấu hàng ngày, nhân sĩ có cơ hội nâng cao số tầng đang đứng Dũng Quán Đài tuần này: Nếu tuyển thủ tầng thấp khiêu chiến tuyển thủ tầng cao thành công, thì tuyển thủ tầng thấp tăng lên 1 tầng. Nếu bị tuyển thủ có số tầng nhỏ hơn đánh bại, nhân sĩ sẽ bị giảm tầng số đang đứng.
Quy tắc thắng thua
 • Mỗi giai đoạn làm tuyển thủ đối phương trọng thương thì trực tiếp thắng
 • Sau khi thời gian thi đấu mỗi giai đoạn kết thúc, nếu vẫn chưa thể làm trọng thương tuyển thủ đối phương, sẽ so sánh lượng sát thương, bên lượng sát thương cao sẽ thắng. Nếu lượng sát thương bằng nhau, thì hệ thống sẽ ngẫu nhiên phán đoán 1 bên thắng
 • Không cần đấu: Nếu chưa phân phối được đối thủ, sẽ trực tiếp được công nhận thắng


Màn tranh đấu quyết liệt

Phần thưởng

♦ Thưởng trận đơn Dũng Quán Đài: Mỗi vòng thi đấu đều có thưởng Kinh Nghiệm và Vàng Khóa

Thưởng mỗi tuần Dũng Quán Đài: Lúc 20h00 thứ 3 mỗi tuần có thể nhận thưởng xếp hạng Dũng Quán Đài của tuần trước tại giao diện Dũng Quán Đài. Tuyển thủ tầng 7 chắc chắn nhận được Cam Thủy Tinh và tôn hiệu cam.

mỗi ngày sẽ có thể tham gia Đấu hàng ngày Dũng Quán Đài, mỗi ngày nhiều nhất tham gia 10 trận.

Tham gia thi đấu hàng ngày, nhân sĩ có cơ hội nâng cao số tầng đang đứng Dũng Quán Đài tuần này
[4:08:41 PM] Zick: Nếu tuyển thủ tầng thấp khiêu chiến tuyển thủ tầng cao thành công, thì tuyển thủ tầng thấp tăng lên 1 tầng
[4:08:47 PM] Zick: Nếu bị tuyển thủ có số tầng nhỏ hơn đánh bại, nhân sĩ sẽ bị giảm tầng số đang đứng.