Linh Phách Thạch Mới

Linh Phách Thạch Mới

Hành tẩu giang hồ, ai ai cũng mong muốn được sở hữu những món trang bị tối tân, thời thượng. Vừa hay, trong thế giới Ngạo Kiếm Vô Song đang rò rỉ thông tin về Linh Phách Thạch mới - một loại linh thạch có thể giúp cho quý vị anh hùng nâng cao lực chiến của mình một cách rất hiệu quả.

Để sở hữu nhanh loại linh hoạt quý hiếm này, hãy cùng Lạc Tâm Ảnh theo dõi thông tin chi tiết như sau:

Linh Phách Thạch Lv15

  • Các loại Linh Phách Thạch LV10 dướii đây có thể phát triển lên đến Linh Phách Thạch LV15
  • Tinh Thần Sa Cao cấp giá 19800 Vàng tại Trân Bảo Các.
  • Tinh Kim Cao cấp giá 39999 Nguyên Bảo Trân Bảo Các.
  • Mỗi loại Linh Thạch cấp 10 cần 1 Tinh Kim Cao Cấp để tiến bậc thành Linh Phách Thạch bậc 11.

Cơ chế

- Linh Phách Thạch-Lv10 + Tinh Kim Cao Cấp = Linh Phách Thạch Lv11.

- Mỗi lần tiến bậc cần dùng 1 Tinh Thần Sa Cao Cấp  để cho phép tiến bậc Linh Phách Thạch cao hơn.

 

- Linh Phách Thạch-Lv11 (cùng loại)+ Linh Phách Thạch- Lv1 (cùng loại) + 14 Toái (cùng loại) + 950000 Hoạt Lực = Linh Phách Thạch-Lv12

 

Linh Phách Thạch-Lv12 (cùng loại)+ Linh Phách Thạch- Lv2 (cùng loại) + 14 Toái (cùng loại) + 950000 Hoạt Lực = Linh Phách Thạch-Lv13

 

- Tương tự đối với  level khác để tăng đến Linh Phách Thạch-Lv15

 - Các loại linh phách thạch có thể tăng đến lv15

Các loại linh thạch phát triển

Dạ Vương Mặc Quân

Long Chiến Thiên

Phụng Minh Hương

Nguyên Bá

Phương Nhạn

Cổ Thao

Cung Cận

Thiên Lang

Thương Xà

Giáng Thù

Bích Thiềm

Xích Hạt

Mặc Ngô

Hoa Ngữ Tình

Hoa Ngự Ảnh

Âm Dương Kiếm Quân

Kim Thân Lang Nhân

Kim Phách Hộ Pháp

Mộc Phách Hộ Pháp

Thổ Phách Hộ Pháp

Thủy Phách Hộ Pháp

Hỏa Phách Hộ Pháp

Cao Kiến Hà

Linh Phách Thạch phát triển từ Linh Thạch IV

- Các loại linh thạch chế tạo từ nguyên thạch dưới đây sẽ được phát triển từ Linh Thạch-IV lên Linh Phách Thạch Lv1 đến Lv5.

- Các loại Linh Thạch được ghép lên từ Nguyên Thạch có cấp cao nhất hiện tại là Linh Thạch-IV.

- Linh Thạch-IV có nguồn gốc Nguyên Thạch có thể sử dụng Tinh Kim Cao Cấp và Tinh Thần Sa Cao Cấp để tiến hành tăng lên đến Linh Phách Thạch Lv5

Cơ chế

- Linh Thạch-IV + Tinh Kim Cao Cấp = Linh Phách Thạch Lv1.

 

- Mỗi lần tiến bậc cần dùng 1 Tinh Thần Sa Cao Cấp  để cho phép tiến bậc Linh Phách Thạch cao hơn. 

Linh Phách Thạch Lv1 *1 + Linh Thạch Lv1 (cùng loại) *9 + 500000 Hoạt Lực = Linh Phách Thạch Lv2

 

Linh Phách Thạch Lv2 *1 + Linh Thạch Lv1 (cùng loại) *9 + 500000 Hoạt Lực = Linh Phách Thạch Lv3

 

Tương tự đối với các loại Linh Phách Thạch có thể phát triển đến Lv5.

- Các loại linh phách thạch có thể tăng đến lv5

 

Loại Linh Thạch Phát Triển

Mộ Dung Cang

Tinh Vẫn Chiến Sĩ

Tinh Vẫn Kiếm Khách

Trương Dực Dung

Yến Phọc

Nguyên Tố (Nghĩa)

Nguyên Tố (Triều)

Hướng dẫn tiến bậc

Bước 1:Vào giao diện Trưởng thành trang bị (Phím Q) -> chọn  Linh Thạch -> chọn Tiến Bậc, sẽ xuất hiện giao diện Tiến Bậc.

Bước 2: Chọn “Tiến bậc” và tiến hành thao tác.