Cao Thủ Võ Lâm - Đẳng cấp 135

Cao Thủ Võ Lâm - Đẳng cấp 135

Tử Tô Minh Vương là bá vương nơi rừng thiêng nước độc, ỷ thế ta đây dũng mãnh chưa hề bị đánh bại nên tỏ rõ tính ngông cuồng, ngạo mạn. Anh hùng dũng sĩ khắp nơi, có muốn so tài với vị minh chủ này không? Hằng đêm, hãy thử tài khuất phục tên quân vương này nhé!

Thời gian

  • Thời gian diễn ra: 22h20 hằng ngày
  • Thời gian diễn ra: 15h30 sau khi mở Boss Cao Thủ Võ Lâm 145

Điều kiện tham gia

  • Nhân vật đạt cấp 80 trở lên
  • Nhân vật đã gia nhập môn phái, bang hội
  • Ngày thứ 162 kể từ ngày mở máy chủ sẽ khai mở tính năng này

NPC liên quan

Khiêu chiến Võ Lâm Cao Thủ - Chiến Thiên Lạp Vị trí
 

Biện Kinh: 1028/436


Dương Châu: 1019/465


Phượng Tường: 993/435


Tương Dương: 990/472


Thành Đô: 1049/436

Nội dung

» Vào 22h00 mỗi tối, quý anh hùng có thể đến gặp quan viên Võ Lâm Cao Thủ ở các thành nhấp chọn Cao Thủ Võ Lâm cấp 135

 

» Nhấp tiếp Đến khiêu chiến Cao Thủ Võ Lâm 135, quý anh hùng sẽ được chuyển đến khu vực bản đồ 135

 

» 22h20, thông qua các điểm chuyển dịch, quý anh hùng sẽ được đưa đến 5 khu vực cánh hoa của Tử Tô Lê Hoa: Lưu Quang, Huyễn Linh, Phù Châu, Viêm Thủy, Huyền Phụng

» Thủ vệ mới ở 5 cứ điểm sẽ lần lượt xuất hiện. Quý anh hùng cần đánh bại thủ vệ mới có thể chiếm cứ Đồ Đằng Trụ. Sau khi chiếm Đồ Đằng Trụ, có thể thông qua điểm dịch chuyển để dịch chuyển đến chỗ boss. Nếu cứ điểm bị bang khác chiếm sẽ không thể dịch chuyển vào khu vực Boss từ cứ điểm đó nữa mà phải bắt đầu chiếm đoạt lại cứ điểm.

» Tất cả thành viên của bang hội đều có thể vào nơi có BOSS để tiến hành PK, tranh đoạt, Boss Tử Tô Minh Vương còn có thể triệu hoán tiểu BOSS trợ chiến. Trong quá trình tranh đoạt, nếu Đồ Đằng Trụ của bang hội nào bị bang hội khác cướp, thì sẽ không thể dịch chuyển vào khu vực có Boss thông qua nó nữa, mà phải bắt đầu tranh đoạt lại


Boss trợ chiến tại cứ điểm Viêm Thủy

» Diệt Tử Tô Minh Vương, Boss Thủ Thành và Tiểu Quái cùng nhân vật phe địch sẽ nhận được tích điểm, thủ hộ Đồ Đằng Trụ của bang cũng sẽ nhận được tích điểm nhất định, sau khi Tử Tô Minh Vương bị diệt, sẽ dựa vào tích điểm để trao thưởng.

» Bang chủ và phó bang chủ top 5 bang hội trong BXH tích điểm có thể đến chỗ NPC nhận thưởng, nhân sĩ có thể xem BXH bang hội trong ngày.

Quy tắc tích điểm

Tích điểm cá nhân
  • Khi diệt địch, nhân sĩ và đồng đội đều sẽ được tích điểm, liên trảm 3 nhân vật  trở lên đều nhận được tích điểm cá nhân.
  • Diệt boss cứ điểm hoặc boss lớn trung tâm đều nhận được tích điểm.
  • Mỗi lần chiếm lĩnh cứ điểm sẽ nhận được tích điểm cá nhân nhất định, bảo vệ cứ điểm đã bị gia tộc chiếm thì mỗi một khoảng thời gian đều sẽ nhận được tích điểm.
Tích điểm bang hội
  • Tích điểm bang hội = Tổng tích điểm cá nhân của thành viên tham chiến + tích điểm diệt Boss.
  • Khi diệt boss thủ vệ và boss Tử Tô Minh Vương sẽ gia tăng tổng điểm bang hội.

Phần thưởng

Hoạt động
Vật phẩm nhận được
Đánh bại Võ Lâm Cao Thủ cấp 135, quý anh hùng hãy đến NPC Khiêu chiến Võ Lâm Cao Thủ để nhận được một trong các vật phẩm
Tạp Vật 1,2
Hồng Thủy Tinh
Tử Thủy Tinh
Đá Rèn
Toái Phiến
Kiếm Ngoại Công
Kiếm Nội Công
Thương
Nỏ
Côn
Vũ Khí Ngẫu Nhiên