Bí Tịch Môn Phái Mới

Bí Tịch Môn Phái Mới

Mỗi môn phái đều có bí tịch võ học riêng của mình. Với những cao thủ võ lâm việc tu luyện những loại bí kíp đặc biệt của môn phái để khẳng định vị trí độc tôn của mình là không thể thiếu.

 

Đến với Ngạo Kiếm Vô Song, nhân sĩ hoàn toàn có thể sở hữu những kỹ năng đặc biệt đến từ việc tăng giới hạn cấp kỹ năng thông qua tính năng Bí Tịch Môn Phái Mới.

 

Giới thiệu

Tại NKVS sẽ có nhiều loại bí tịch môn phái: bao gồm tất cả kỹ năng môn phái.

Cách nhận bí tịch môn phái: Sử dụng phương thức thu thập mảnh và bán ở tiệm gia tộc, tiệm tùy thân.

Mỗi nhân sĩ chỉ có thể chọn nâng cấp 3 kỹ năng, giúp nhân sĩ có chiến lược hơn trong việc chọn phối hợp cường hóa kỹ năng.

Phân loại

 • Bí tịch môn phái không bao gồm nhấp trái tấn công thường.
 • Quyển bí tịch môn phái sơ: Kỹ năng buff cơ bản, kỹ năng bị động cơ bản, kỹ năng chủ động cơ bản. Quyển trục loại này bao gồm quyển trục người chơi đã nhận được. Trực tiếp bán ở Tiệm Tùy Thân
 • Quyển bí tịch môn phái trung: Kỹ năng bị động chính, kỹ năng chủ động thường. Đưa vào thông qua Tiệm Gia Tộc
 • Quyển bí tịch môn phái cao: Kỹ năng buff trọng tâm, kỹ năng bị động trọng tâm, kỹ năng chủ động trọng tâm. Đưa vào thông qua sự kiện và Tiệm Thần Bí

Cách sản sinh

 • Bí tịch môn phái trung cần phải thông qua thu thập mảnh để ghép quyển trục. 10 mảnh bí tịch môn phái kỹ năng giống nhau ghép thành 1 bí tịch môn phái.
 • Bí tịch môn phái cao cần phải thông qua thu thập mảnh để ghép quyển trục. 30 mảnh bí tịch môn phái kỹ năng giống nhau ghép thành 1 bí tịch môn phái.
 • Mảnh không thể giao dịch.

Sử dụng tàn quyển bí tịch môn phái và bí tịch môn phái

 • Tàn quyển bí tịch môn phái ghép thành bí tịch môn phái
 • Sử dụng lại cách thức tàn quyển bí tịch giang hồ ghép thành bí tịch giang hồ, nhấp phải mảnh xuất hiện giao diện ghép.
 • Cách thức sử dụng bí tịch môn phái cũng sử dụng cơ chế giống như bí tịch giang hồ.

Hướng dẫn tăng cấp bí tịch môn phái

Trang bị bí tịch môn phái có thể tăng cấp cho kỹ năng tương ứng. Số lượng cấp tăng là cấp hiện có của kỹ năng + cấp của bí tịch môn phái.

Cấp ban đầu của bí tịch môn phái là cấp 1. Tăng cấp bí tịch môn phái cần tốn tài nguyên và đạo cụ nhất định. Cách thức tốn như sau:

 

 • Bí tịch môn phái sơ: Tốn số Hoạt Lực nhất định và số Tử Thủy Tinh nhất định, bí tịch tăng 1 cấp. Tỉ lệ cấp bí tịch và đạo cụ tăng cấp cần như bên dưới:

Cấp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Hoạt Lực

250

500

500

750

750

1000

1500

2000

2000

Tử Thủy Tinh

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

+ Ví dụ Bí Tịch Đoạn Hồn Thích - phái Thiên Vương

Thuộc tính cấp 10 Thuộc tính cấp 20

 

 • Bí tịch môn phái trung: Tốn số Hoạt Lực nhất định và số Lưu Ly Kính nhất định, bí tịch tăng 1 cấp. Tỉ lệ cấp bí tịch và đạo cụ tăng cấp cần như bên dưới:

Cấp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Hoạt Lực

1000

1300

1690

2197

2856

3712

4825

6272

8153

Lưu Ly Kính

8

10

13

16

20

26

33

42

54


+ Ví dụ: Bí Tịch Thừa Phong Phá Lãng - phái Thiên Vương

Thuộc tính cấp 10 Thuộc tính cấp 20

 

 • Bí tịch môn phái cao: Tốn số lượng Hoạt Lực nhất định và số lượng Lưu Ly Kính nhất định, bí tịch tăng lên 1 cấp. Tỉ lệ cấp bí tịch và đạo cụ cần để tăng cấp như bên dưới:

Cấp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Hoạt Lực

2000

2600

3380

4394

5712

7425

9652

12547

16311

Lưu Ly Kính

13

16

20

26

33

42

54

70

91

 

+ Ví dụ: Bí Tịch Vô Địch Trảm - phái Thiên Vương

Thuộc tính cấp 10 Thuộc tính cấp 20

 

Phân giải và bán bí tịch môn phái

 • Bí Tịch Môn Phái-I có thể bán ở Tiệm Tùy Thân, số lượng Cống Hiến Sư Môn bán nhận được là 80% của giá mua gốc.
 • Bí Tịch Môn Phái-II, Bí Tịch Môn Phái-III và mảnh không thể bán. Có thể đến NPC Động Hư Chân Nhân ở thành chính Thành Đô đổi Lưu Ly Kính. Tỷ lệ đổi như sau:

Vật phẩm

Số Lưu Ly Kính

Tàn Quyển Bí Tịch Môn Phái-II

4

Bí Tịch Môn Phái-II

40

Tàn Quyển Bí Tịch Môn Phái-III

10

Bí Tịch Môn Phái-III

100

  

Đại sứ Truyền thông - Lạc Tâm Ảnh