Đồng đội 6 sao

Đồng đội 6 sao

Thêm đồng đội, tăng thêm khả năng chiến đấu, quý đại hiệp tha hồ tung hoành giang hồ. Hãy cùng xem chi tiết về 10 Đồng Đội 6 Sao này nhé!

 

Công lực

  • Công lực ban đầu của Đồng Đội 6 Sao là 2.1

Nâng cấp lên Đồng Đội 6 Sao

  • Sử dụng 2 Thẻ Đồng Đội 5 Sao Level 70 cùng loại để tiến hóa thành Đồng Đội 6 Sao Level 1
  • Đồng Đội 6 Sao có thể tăng cấp cao nhất đến Level 90

10 Đồng Đội 6 Sao

  • Đồng Đội 6 Sao sẽ đồng hành cùng quý đại hiệp, chi tiết về 10 Đồng Đội 6 Sao sẽ được thể hiện rõ sau đây, đồng thời sẽ so sánh với Đồng Đội 5 Sao để đại hiệp có thể nhận rõ ưu điểm nổi bật của Đồng Đội 6 Sao.

Diệp Lăng Tiêu

Đồng Đội 5 Sao Đồng Đội 6 Sao

 

Đường Bạch Vũ

Đồng Đội 5 Sao Đồng Đội 6 Sao

 

Giác Viễn 

Đồng Đội 5 Sao Đồng Đội 6 Sao

 

Hạng Đạt 

Đồng Đội 5 Sao Đồng Đội 6 Sao

  

Hoa Vô Thác 

Đồng Đội 5 Sao Đồng Đội 6 Sao

 

Lạc Lan Nhu

Đồng Đội 5 Sao Đồng Đội 6 Sao

 

Thi Phong Nghệ

Đồng Đội 5 Sao Đồng Đội 6 Sao

 

Tiêu Như Thị

Đồng Đội 5 Sao Đồng Đội 6 Sao

 

Tĩnh Không

Đồng Đội 5 Sao Đồng Đội 6 Sao

 

Tống Phủ

Đồng Đội 5 Sao Đồng Đội 6 Sao