Nhiệm vụ thương hội

Nhiệm vụ thương hội

Nhiệm vụ thương hội là một trong những nhiệm vụ mang đến nhiều phần thưởng cho quý bằng hữu. Mỗi tuần tìm phần việc để làm tại Chủ Thương Hội, gửi thư, thu thập vật phẩm cũng có thể kiếm không ít quà.

Thời gian và địa điểm

  • Bất kỳ thời gian nào trong ngày, quý bằng hữu cũng có thể tiếp nhận nhiệm vụ vận tiêu.
  • Địa điểm nhận nhiệm vụ thương hội: NPC Chủ Thương Hội Nam Cung Nhạc
NPC Cung Nam Nhạc Vị trí

Tương Dương - 398/256

Thành Đô - 453/230

Biện Kinh - 429/229

Dương Châu - 406/267

Phượng Tường - 405/232

Điều kiện

  • Nhân vật phải là VIP hoặc VIP tạm
  • Đẳng cấp yêu cầu: 60 trở lên
  • Mỗi tuần, mỗi nhân vật có thể hoàn thành 1 lần

Quy tắc nhiệm vụ

  • Mỗi tuần nhận được 1 lượt nhiệm vụ thương hội tương đương 40 lần. Nhận nhiệm vụ xong có thể thông qua theo dõi nhiệm vụ hoặc F4 giao diện nhiệm vụ để xem nhiệm vụ.
  • Chủ Thương Hội sẽ giao cho nhân vật 1 hộp thu thập để quý nhân sĩ đặt đạo cụ và các loại lệnh bài cần thu thập vào đó.

Quy trình làm nhiệm vụ

Quy trình làm nhiệm vụ

Bước 1: Nhận nhiệm vụ

 

• Khi nhân vật đáp ứng đủ các điều kiện thì có thể đến NPC Nam Cung Nhạc để tiếp nhận nhiệm vụ thương hội

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ngay sau khi tiến hành nhận nhiệm vụ, hệ thống sẽ chuyển Hộp Thu Thập Thương Hội Lệnh vào hành trang của nhân vật

 

 

 

 

 

• Nhiệm vụ sẽ được hệ thống đưa vào menu Theo dõi nhiệm vụ

 

• Quý nhân sĩ cũng có thể nhấn F4 để mở giao diện các nhiệm vụ đã nhận. Tại đây, quý nhân sẽ thấy chi tiết nhiệm vụ của thương hội như: vật phẩm cần tìm, tiến độ nhiệm vụ, phần thưởng.....

Bước 2: Làm nhiệm vụ

 

Nhiệm vụ thương hội bao gồm 3 loại hình chính:

 

1. Gửi thư đến các NPC do Chủ Thương Hội chỉ định

 

• Ngay sau khi gửi thư, nhân vật sẽ được nhận phần thưởng

 

 

 

 

 

 

2. Thu thập các vật phẩm do Chủ Thương Hội yêu cầu

 

• Sau khi thu thập vật phẩm theo yêu cầu, về gặp Chủ Thương Hội để nhận phần thưởng.

• Trong lúc thu thập vật phẩm, quý nhân sĩ hãy tránh NPC canh giữ vật phẩm để tránh bị đánh trọng thương

3. Tìm các vật phẩm do Chủ Thương Hội yêu cầu

 

• Nhiệm vụ này yêu cầu thu thập các lệnh bài trong các tính năng của Ngạo Kiếm Vô Song như: chiến trường, Thanh Vân Phong, nhiệm vụ giang hồ lịch luyện...

• Tham gia tính năng tương ứng với nhiệm vụ được giao, đánh quái hoặc bí cảnh có thể nhận được lệnh bài thương hội mà chủ thương hội yêu cầu.

Bước 3: Nhận thưởng

 

• Hoàn thành 1 lần nhiệm vụ thương hội đều nhận được điểm kinh nghiệm.

 

• Hoàn thành 10 lần nhiệm vụ thương hội nhận được điểm kinh nghiệm, ngoài ra còn có rất nhiều bạc khóa

 

• Hoàn thành 40 lần nhiệm vụ thương hội có thể nhận quà Tử Thủy Tinh và 10 vạn bạc khóa trở lên tùy theo đẳng cấp của nhân vật

 

 

 

 

 

Phần thưởng

Thời gian mở máy chủ
 Phần thưởng
Máy chủ mở giới hạn cấp 69 10 vạn bạc khóa, 1 Tử Thủy Tinh
Máy chủ mở giới hạn cấp 150 2 Tử Thủy Tinh, 2 Lam Thủy Tinh và 15 vạn bạc khóa
Máy chủ mở 91 ngày 2 Tử Thủy Tinh, 6 Đá Rèn và 20 vạn bạc khóa
Lưu ý
  • Đối với loại nhiệm vụ sưu tầm, nhân vật chỉ cần nhấp chuột phải vào vật phẩm, hệ thống sẽ tự động đưa vào Hộp Thu Thập Thương Hội Lệnh
  • Nhiệm vụ thương hội không thể hủy bỏ