Lễ hội pháo hoa

Lễ hội pháo hoa

Tại 5 thành phố lớn: Tương Dương, Biện Kinh, Dương Châu, Thành Đô, Phượng Tường sẽ diễn ra lễ hội pháo hoa chào mừng máy chủ mở giới hạn cấp tối đa. Quý nhân sĩ có thể đốt lửa trại nhận được nhiều điểm kinh nghiệm, đốt pháo hoa nhặt được rương quý.

Thời gian

  • Thời gian mở sự kiện: trong vòng 3 ngày sau khi mở máy chủ và mở cấp tối đa
  • Thời gian diễn ra: 20h00 mỗi tối mở sự kiện lễ mừng.

Điều kiện

  • Đẳng cấp yêu cầu: 20 trở lên
  • Số lần tham gia: 3 lần/ 1ngày

Nội dung sự kiện

• Tại quảng trường trung tâm, đại hiệp Diệp Hạo sẽ mang nhiều NPC đến chúc mừng, mọi người có thể tìm các NPC nhận pháo hoa, đốt gần lửa trại.

Lễ pháo hoa sẽ mở 6 lượt, mỗi vị nhân vật chỉ được tham gia 3 lượt, mỗi lượt 3 phút. Phút đầu là giai đoạn nhận pháo hoa, 2 phút sau là thời gian đốt pháo, hãy chú ý thông báo của hệ thống.

Mỗi lượt đều có NPC khác nhau đến chúc mừng, mỗi nhân vật tối đa có thể nhận 2 pháo hoa/1 lượt. Mỗi ngày nhiều nhất có thể nhận 6 pháo hóa

Phần thưởng

Đứng gần lửa trại trong thành sẽ nhận được nhiều điểm kinh nghiệm.

Đốt pháo không chỉ nhận được điểm kinh nghiệm mà còn có thể phóng hiệu ứng pháo hoa lớn. Nhân sĩ bắn pháo hoa có thể nhận được quà 5 chiếc rương quý, đồng thời trên mặt đất sẽ xuất hiện nhiều rương quý, các nhân sĩ khác cũng có thể nhặt được.

Mở rương quý lễ mừng có thể ngẫu nhiên nhận được các loại quà như: vàng khóa, bạc khóa, hoạt lực, thủy tinh các loại..

Lưu ý
  • Có thể mở Tu Luyện Châu để nhận nhiều điểm kinh nghiệm hơn
  • Cùng hảo hữu, tổ đội uống rượu cũng có thể nhận được càng nhiều điểm kinh nghiệm