Tìm kiếm

Tải GDownloader

Phiên bản:  ajws_client_vn2.103.426

Dung lượng:  4 GB

Mã MD5:  6036ED28D90F6F8B28A5CCECDA0F74D5

download

Tải Bản Mini client

Phiên bản:  mini_client_vn2.103.348_vi.exe

Dung lượng:  174 MB

Mã MD5:  B70C10CEEA1ED60722C19B7112EA341B

download

TẢI BẢN ONLINE INSTALLER

Phiên bản:  nkvs_online_installer.exe

Dung lượng:  120 MB

Mã MD5: 

download

Hướng dẫn tải game và cài đặt : TẠI ĐÂY

Hướng dẫn khắc phục lỗi game : TẠI ĐÂY

Nhấp để cài đặt