Tìm kiếm

Trang chủ / Tin tức

Sự kiện Nhân Đôi Hồng Phúc Lệnh (27/02 - 28/02)

27-02-2019

Chia sẻ

Quý Đại hiệp thân mến!


Trong thời gian diễn ra sự kiện siêu thưởng X2 Hồng Phúc Lệnh, khi quý Đại hiệp dùng Hồng Phúc Lệnh mở Hộp Quà Hồng Phúc để nhận nhiều phần quà hấp dẫn nhé!

 

Thời gian diễn ra

 • Bắt đầu:  00h00 ngày 27/02/2019
 • Kết thúc: 23h59 ngày 28/02/2019

Phạm vi

 • Sự kiện dành cho tất cả máy chủ.

Vật phẩm liên quan

STT Vật phẩm Hình ảnh Nguồn gốc
1 Hộp Quà Hồng Phúc

• Nhận được khi tham gia các hoạt động.
• Có thể xếp chồng 999 ô. 
• Có thể bán ra ở tiệm

2 Thiệp Phúc Duyên

• Mở Hộp Quà Hồng Phúc thứ 20 nhận được.

• Thiệp Phúc Duyên có thể thêm 10 lần mở Hộp Quà Hồng Phúc.

3 Hồng Phúc Lệnh

• Điểm sôi nổi: 80-100 điểm
• Mua tại Trân Bảo Các
• Có thể xếp chồng 999 ô
• Có thể bán ra ở tiệm

Nội dung

Trong thời gian sự kiện, khi tham gia mở Hộp Quà Hồng Phúc quý Đại hiệp có thể nhận gấp đôi phần thưởng. Thời gian mở máy chủ khác nhau sẽ ngẫu nhiên nhận được thưởng khác nhau.

 • Máy chủ đã mở 118 ngày

Phần thưởng

Số lượng

Thuộc tính

Vàng Khóa 1000

1

Khóa

Tử Thủy Tinh

1

Khóa

Hồng Thủy Tinh

1

Khóa

Long Văn Điểu Kim

1

Khóa

Phá Thiên Chùy

1

Khóa

Thiệp Phúc Duyên

1

Khóa

Huyền Thiết Thạch

3

Khóa

Dung Thiết Thủy

1

Khóa

Danh Vọng Lệnh Đai Tân Xuân

1

Không khóa

Danh Vọng Lệnh World Cup

1

Không khóa

Thẻ Đồng Đội 2 Sao Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 sao Ngẫu Nhiên

1

Khóa

 • Máy chủ đã mở 92 ngày

Phần thưởng

Số lượng

Thuộc tính

Vàng Khóa 1000

1

Khóa

Tử Thủy Tinh

1

Khóa

Bạc Thỏi

1

Khóa

Long Văn Điểu Kim

1

Khóa

Thiệp Phúc Duyên

1

Khóa

Toái Phiến·Nhân Trần

1

Khóa

Toái Phiến·Văn Tinh Nhi

1

Khóa

Toái Phiến·Tần Thải Y

1

Khóa

Toái Phiến·Ân Hỏa Nguyệt

1

Khóa

Huyền Thiết Thạch

3

Khóa

Dung Thiết Thủy

1

Khóa

Danh Vọng Lệnh Đai Tân Xuân

1

Không khóa

Thẻ Đồng Đội 2 Sao Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 sao Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Danh Vọng Lệnh World Cup

1

Không khóa

 • Máy chủ đã mở 72 ngày

Phần thưởng

Số lượng

Thuộc tính

Vàng Khóa 1000

1

Khóa

Tử Thủy Tinh

1

Khóa

Bạc Thỏi

1

Khóa

Ly Vân Ti-4

1

Khóa

Long Văn Điểu Kim

1

Khóa

Thiệp Phúc Duyên

1

Khóa

Toái Phiến·Thương Xà

1

Khóa

Toái Phiến·Giáng Thù

1

Khóa

Toái Phiến·Bích Thiềm

1

Khóa

Toái Phiến·Xích Hạt

1

Khóa

Toái Phiến·Mặc Ngô

1

Khóa

Huyền Thiết Thạch*3

3

Khóa

Dung Thiết Thủy

1

Khóa

Danh Vọng Lệnh Đai Tân Xuân

1

Không khóa

Thẻ Đồng Đội 2 Sao Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 sao Ngẫu Nhiên

1

Khóa

 • Máy chủ đã mở 52 ngày

Phần thưởng

Số lượng

Thuộc tính

Vàng Khóa 1000

1

Khóa

Mảnh Tử Thủy Tinh

1

Khóa

Tử Thủy Tinh

1

Khóa

Bạc Thỏi

1

Khóa

Thiệp Phúc Duyên

1

Khóa

Toái Phiến·Tường Vi Thần Phụ

1

Khóa

Toái Phiến·Tuyết Nữ Tế Tự

1

Khóa

Toái Phiến·Bố Lai Nhĩ

1

Khóa

Huyền Thiết Thạch

1

Khóa

Dung Thiết Thủy

1

Khóa

Danh Vọng Lệnh Đai Tân Xuân

1

Không khóa

Thẻ Đồng Đội 2 Sao Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên

1

Khóa

 • Máy chủ đã mở 31 ngày

Phần thưởng

Số lượng

Thuộc tính

Vàng Khóa 200

2

Khóa

Vàng Khóa 300

3

Khóa

Vàng Khóa 400

4

Khóa

Lam Thủy Tinh

1

Khóa

Mảnh Tử Thủy Tinh

1

Khóa

Tử Thủy Tinh

1

Khóa

Bạc Thỏi

1

Khóa

Huyền Thiết Thạch

3

Khóa

Dung Thiết Thủy

1

Khóa

Bách Niên Chu Quả

1

Khóa

Thiệp Phúc Duyên

1

Khóa

Toái Phiến·Giác Viễn

1

Khóa

Toái Phiến·Diệp Lăng Tiêu

1

Khóa

Toái Phiến·Tĩnh Không

1

Khóa

Toái Phiến·Thi Phong Nghệ

1

Khóa

Toái Phiến·Tống Phủ

1

Khóa

Toái Phiến·Hạng Đạt

1

Khóa

Toái Phiến·Hoa Vô Thác

1

Khóa

Toái Phiến·Lạc Lan Nhu

1

Khóa

Toái Phiến·Đường Bạch Vũ

1

Khóa

Toái Phiến·Tiêu Như Thị

1

Khóa

 • Máy chủ đã mở 17 ngày

Phần thưởng

Số lượng

Thuộc tính

Vàng Khóa 200

2

Khóa

Vàng Khóa 300

3

Khóa

Vàng Khóa 400

4

Khóa

Lam Thủy Tinh

1

Khóa

Mảnh Tử Thủy Tinh

1

Khóa

Tử Thủy Tinh

1

Khóa

Bạc Thỏi

1

Khóa

Ly Vân Ti-3

1

Khóa

Thiệp Phúc Duyên

1

Khóa

Toái Phiến·Tử Văn Vương Xà

1

Khóa

Toái Phiến·Kim Tông Hùng Vương

1

Khóa

Toái Phiến·Kim Cang

1

Khóa

Toái Phiến·Băng Huyền Nhạc Tích

1

Khóa

Toái Phiến·Hắc Báo Vương

1

Khóa

Toái Phiến·Thi Vương

1

Khóa

Toái Phiến·Khoa Mỗ Lâm

1

Khóa

Toái Phiến·Nam Cung Phụng

1

Khóa

Toái Phiến·Kha Ni Ni

1

Khóa

Toái Phiến·Cốc Thanh Lam

1

Khóa

 • Máy chủ đã mở 7 ngày

Phần thưởng

Số lượng

Thuộc tính

Vàng Khóa 200

2

Khóa

Vàng Khóa 300

3

Khóa

Vàng Khóa 400

4

Khóa

Lam Thủy Tinh

1

Khóa

Mảnh Tử Thủy Tinh

1

Khóa

Tử Thủy Tinh

1

Khóa

Bạc Thỏi

1

Khóa

Thiệp Phúc Duyên

1

Khóa

Toái Phiến·Quản Lý Truyền Thừa

1

Khóa

Toái Phiến·Tây Môn Liệt Xuyên

1

Khóa

Toái Phiến·Dương Thiên Huống

1

Khóa

Toái Phiến·Mặc Quân

1

Khóa

Toái Phiến·Ô Phong Hàn

1

Khóa

Toái Phiến·Bắc Xuyên Chương

1

Khóa

Toái Phiến·Tát Lợi Tư

1

Khóa

Toái Phiến·Điếu Tình Bạch Hổ Vương

1

Khóa

Toái Phiến·Vân Thanh Mộc Hồ Vương

1

Khóa

Toái Phiến·Song Thủ Dị Thú

1

Khóa

Toái Phiến·Tử Bối Ngạc Vương

1

Khóa

Toái Phiến·Giác Mao Ngưu Vương

1

Khóa

 • Máy chủ đã mở 4 ngày

Phần thưởng

Số lượng

Thuộc tính

Vàng Khóa 200

2

Khóa

Vàng Khóa 300

3

Khóa

Vàng Khóa 400

4

Khóa

Lam Thủy Tinh

1

Khóa

Mảnh Tử Thủy Tinh

1

Khóa

Tử Thủy Tinh

1

Khóa

Bạc Thỏi

1

Khóa

Nhập Vi Kính

1

Khóa

Thiệp Phúc Duyên

1

Khóa

Toái Phiến·Hỏa Lang Vương

1

Khóa

Toái Phiến·Kim Sí Điêu Vương

1

Khóa

Toái Phiến·Tử Tinh Lộc Vương

1

Khóa

Toái Phiến·Bạch Mi Hầu Vương

1

Khóa

Toái Phiến·Cuồng Tung Ngao Vương

1

Khóa

Toái Phiến·Phệ Hồn Thủy Trùng

1

Khóa

Toái Phiến·Thị Tùng

1

Khóa

 • Máy chủ đã mở 1 ngày

Phần thưởng

Số lượng

Thuộc tính

Vàng Khóa 200

2

Khóa

Vàng Khóa 300

3

Khóa

Vàng Khóa 400

4

Khóa

Lam Thủy Tinh

1

Khóa

Mảnh Tử Thủy Tinh

1

Khóa

Tử Thủy Tinh

1

Khóa

Bạc Thỏi

1

Khóa

Thiệp Phúc Duyên

1

Khóa

 

Còn chần chừ gì nữa! Nhanh mở hộp để được nhiều vật phẩm có giá trị nhé!

Đại sứ Sự kiện - Phương Phàm

Diễn đàn : http://diendan.duo.vn/forums/742-ngao-kiem-vo-song

Fanpage : https://www.facebook.com/nkvs.vn