Tìm kiếm

Trang chủ / Tin tức

Khuyến Mãi Nạp Thẻ nhận ngay ưu đãi

20-01-2019

Chia sẻ

Đại hiệp thân mến!

 

Sự kiện Ưu Đãi Nạp Thẻ diễn ra tại tất cả máy chủ mang lại rất nhiều ưu đãi cho đại hiệp, hãy nạp thẻ hôm nay để nhận nhiều quà tặng nhé! 

 

Thời gian

  • Từ 0h30 - 23h59 ngày 20/01/2019.
  • Phạm vi sự kiện: Tất cả máy chủ.
  • Nhận thưởng trước 23h59 trong ngày diễn ra sự kiện.

Vật phẩm mới

 

Đạo cụ siêu "hot": Bách Bảo Rương 

 

 

Phần thưởng sự kiện

 

Máy chủ đã mở 48 ngày

Mốc Vật phẩm Số lượng
Nạp đủ 18,000 Vàng  Bách Bảo Rương  12
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) 1
Nạp đủ 10,000 Vàng Bách Bảo Rương  6
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) 1
Nạp đủ 1,000 Vàng Bách Bảo Rương  2
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (5 chọn 1) 1
Nạp đủ 500 Vàng Bách Bảo Rương 1
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (5 chọn 1) 1

 

Máy chủ đã mở 118 ngày

Mốc Vật phẩm Số lượng
Nạp đủ 18,000 Vàng  Bách Bảo Rương  12
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) 1
Nạp đủ 9,000 Vàng Bách Bảo Rương  6
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) 1
Nạp đủ 1,000 Vàng Bách Bảo Rương 2
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (5 chọn 1) 1
Nạp đủ 500 Vàng Bách Bảo Rương 1
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (5 chọn 1) 1

 

Máy chủ đã mở 180 ngày

Mốc Vật phẩm Số lượng
Nạp đủ 18,000 Vàng  Bách Bảo Rương 12
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) 1
Nạp đủ 9,000 Vàng Bách Bảo Rương 6
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) 1
Nạp đủ 1,000 Vàng Bách Bảo Rương 2
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) 1
Nạp đủ 500 Vàng Bách Bảo Rương 1
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) 1

 

Máy chủ đã mở 260 ngày

Mốc Vật phẩm Số lượng
Nạp đủ 18,000 Vàng  Bách Bảo Rương 12
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) 1
Nạp đủ 9,000 Vàng Bách Bảo Rương 6
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) 1
Nạp đủ 1,000 Vàng Bách Bảo Rương 2
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) 1
Nạp đủ 500 Vàng Bách Bảo Rương 1
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) 1
Lưu ý
  • Nhận thưởng sự kiện trước 23h59 hằng ngày.
  • Mỗi mốc server sẽ nhận được bách bảo rương chứa phần quà khác nhau.


Hướng dẫn chi tiết về mua & nạp thẻ BIT: https://id.duo.vn/News/Details/405

Dịch vụ mua thẻ BIT: https://id.gosu.vn/Card

 

Đại sứ Sự kiện - Phương Phàm

Diễn đàn : http://diendan.duo.vn/forums/742-ngao-kiem-vo-song

Fanpage : https://www.facebook.com/nkvs.vn