Tìm kiếm

Trang chủ / Tin tức

Điều chỉnh nhiệm vụ Hái Cải Trắng Thuộc Địa Gia Tộc

05-11-2018

Chia sẻ

Nhân sĩ thân mến,

 

Tại hạ xin cập nhật điều chỉnh Nhiệm vụ Hái Cải Trắng thành nhiệm vụ hình thức cạnh tranh giữa Gia Tộc (Bang Hội), thêm BXH Cải Trắng. Chi tiết như sau:

 

Giới thiệu cơ chế thu thập Cải Trắng

 • Thời gian sự kiện: 3/11/2018 – 9/11/2018
 • Máy chủ sự kiện: Tất cả máy chủ mở trước 8/9
 • Yêu cầu cấp sự kiện: Cấp 60

Nội dung

 • Trong thời gian sự kiện thuộc địa Gia Tộc điều chỉnh thành chỉ cần tạo Gia Tộc có thể trực tiếp mở.
 • Mỗi thành viên Gia Tộc mỗi ngày mỗi lần chỉ có thể giao trả 10 Cải Trắng.
 • Giao Cải Trắng cho Đại Sứ Nông Nghiệp Gia Tộc mình có thể nhận được thưởng tương ứng.
 • Trong thời gian sự kiện số lần thu thập Cải Trắng từ 1 lần mỗi ngày ban đầu chỉnh thành 3 lần mỗi ngày.
 • Cài đặt BXH, dựa vào số điểm Cải Trắng thành viên mỗi Gia Tộc giao trả tiến hành xếp hạng (BXH mở trong thời gian quy định)
 • Ngày cuối sự kiện kết thúc, thưởng sẽ gửi cho người chơi qua hình thức thư.
 • Thành viên gia tộc ở BXH đạt 60 điểm trở lên mới có thể nhận thưởng, tất cả vật phẩm đều khóa.

Cơ chế thưởng và giao trả Cải Trắng

 • Người chơi có thể đến Đại Sứ Nông Nghiệp thuộc địa gia tộc của Gia Tộc mình đang ở bất cứ lúc nào để giao trả Cải Trắng.
 • Dựa vào tổng giá trị Cải Trắng người chơi giao trả để nhận thưởng.(Cơ chế thưởng nhận Cải Trắng trực tiếp dựa vào quy tắc điểm ban đầu)

Xếp hạng Gia Tộc Cải Trắng

 • Mỗi Gia Tộc dựa vào số lượng Cải Trắng để xếp hạng, thời gian nhất định tiến hành update xếp hạng.
 • BXH Tích Điểm Cải Trắng Gia Tộc mỗi ngày lúc 23:59 tiến hành tổng kết, 00:00 ngày sau gửi thưởng tương ứng vào thư thành viên chính thức Gia Tộc. Thưởng chia ra 5 mốc: Hạng 1, 2, 3, 4-5, 6-10.
 • Phần thưởng:

Xếp hạng

Thưởng (Mỗi thành viên gia tộc đều có thể nhận thưởng)

Máy chủ mở 1 ngày

Máy chủ đã mở 30 ngày

Máy chủ đã mở 48 ngày

Máy chủ đã mở trên 188 ngày

Hạng 1

Tử Thủy Tinh +2000 điểm cống hiến cá nhân

Bạc Khóa 5000+2000 điểm cống hiến cá nhân

Vàng Khóa 3000+2000 điểm cống hiến cá nhân

Chân Khí 3000+2000 điểm cống hiến cá nhân

Hạng 2

Lam Thủy Tinh +1500 điểm cống hiến cá nhân

Bạc Khóa 3000+1500 điểm cống hiến cá nhân

Vàng Khóa 2000+1500 điểm cống hiến cá nhân

Chân Khí 2000+1500 điểm cống hiến cá nhân

Hạng 3

2 Lục Thủy Tinh +1000 điểm cống hiến cá nhân

Bạc Khóa 2000+1000 điểm cống hiến cá nhân

Vàng Khóa 1000+1000 điểm cống hiến cá nhân

Chân Khí 1000+1000 điểm cống hiến cá nhân

Hạng 4-5

Lục Thủy Tinh +500 điểm cống hiến cá nhân

Bạc Khóa 500+500 điểm cống hiến cá nhân

Vàng Khóa 600+500 điểm cống hiến cá nhân

Chân Khí 500+500 điểm cống hiến cá nhân

Hạng 6-10

Bạch Thủy Tinh +300 điểm cống hiến cá nhân

Bạc Khóa 200+300 điểm cống hiến cá nhân

Vàng Khóa 300+300 điểm cống hiến cá nhân

Vàng Khóa 300+300 điểm cống hiến cá nhân

Diễn đàn : http://diendan.duo.vn/forums/742-ngao-kiem-vo-song

Fanpage : https://www.facebook.com/nkvs.vn