Tìm kiếm

Trang chủ / Tin tức

Đăng nhập giờ Vàng 03/03/2020

03-03-2020

Chia sẻ

Vào lúc 03h33 PM, thứ 3 ngày 3 tháng 3, tại Ngạo Kiếm Vô Song  sẽ có rất nhiều phần quà hấp dẫn khi chư vị Đại Hiệp đăng nhập vào khung giờ vàng này.

Tham gia ngay nhé!

Thời gian

  • Bắt đầu: 03:33:33 PM ngày 03/03/2020.
  • Kết thúc: 04:44:44 PM ngày 03/03/2020.

Điều kiện tham gia

  • Máy chủ: Tất cả máy chủ NKVS.
  • Nhân vật đạt cấp 90 trở lên và đã vào phái

Địa Điểm

  • Quý Đại Hiệp có thể đến Lễ Quan tại các thành thị để tiến hành nhận nhưng phần quà giá trị từ NKVS.

Phần thưởng

Chi tiết phần thưởng: 

Tên vật phẩm

Số Lượng

Trạng thái

Túi chọn mặt nạ (3 ngày)

1

Khóa

Túi chọn tôn hiệu (7 ngày)

1

Phương Phàm

Diễn đàn : http://diendan.duo.vn/forums/742-ngao-kiem-vo-song

Fanpage : https://www.facebook.com/nkvs.vn