• 1. Thần Long Lệnh

  2. Tinh Châu

  3. Bộ trang bị hiếm bậc 4

  4. Túi 10 ô

  5. 100.000 vàng khóa

  6. 5.000 hoạt lực khóa

  7. 1.000.000 bạc khóa

  8. Huân chương tinh xảo

  9. Túi Thái Hồng thủy tinh

  10. Rương chọn vũ khí Hoàng Kim

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản DUO? Bấm TẠI ĐÂY để tạo tài khoản.

Quên mật khẩu?