máy chủ mới

hoàng long

tạo nhân vật: 10h00 08/08 - 10h00 12/08

khai mở: 10h00 12/08

nhận code tăng cấp 89 ngay lập tức !

Xem nội dung chi tiết