Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

01-10-2019

Chia sẻ

Đại hiệp có sẵn sàng thử độ may mắn của mình với sự kiện Vòng Quay May Mắn này không? Cơ hội sở hữu hàng ngàn vật phẩm giá trị cùng nhiều phần quà đặc biệt hấp dẫn đang chờ đón đại hiệp. Tham gia ngay!

Thời gian

  • Bắt đầu: 15h00 ngày 01/10/2019
  • Kết thúc: 23h59 ngày 15/10/2019.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ NKVS.

Nội dung

  

- Trong thời gian sự kiện,

  • Người chơi có thể tiến hành mua lượt trực tiếp tại Bảng sự kiện vòng quay để tham gia
  • Quay 1 lần, giá 188 Vàng
  • Quay 10 lần, giá 1688 Vàng
  • Quay 20 lần, giá 2988 Vàng

Phần thưởng

 

Máy chủ 43 ngày

STT

Tên vật phẩm

Số lượng

Khóa không

1

Hoán Thú Phù-II

1

Khóa

2

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

3

Bạc 5 vạn

1

Khóa

4

Ngân Châm

1

Khóa

5

Hoạt Lực Khóa (2000)

1

Khóa

6

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

7

Phá Thiên Chùy

1

Khóa

8

Ngân Châm

1

Khóa

9

Đá Tẩy Thuộc Tính

1

Khóa

10

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

11

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

12

Ngân Châm

1

Khóa

13

Đá Tẩy Thuộc Tính

1

Khóa

14

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

15

Hoán Thú Phù-II

1

Khóa

16

Ngân Châm

1

Khóa

17

Huyền Đồng

1

Khóa

18

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

19

Hoạt Lực Khóa (2000)

1

Khóa

Máy chủ 260 ngày

STT

Tên vật phẩm

Số lượng

Khóa không

1

Chân Khí Đan (5000 điểm)

1

Khóa

2

Đá Tẩy Thuộc Tính

1

Khóa

3

Hoạt Lực Khóa (2000)

1

Khóa

4

Túi Chọn Phiến Hiếm-4

1

Khóa

5

Hoạt Lực Khóa (2000)

1

Khóa

6

Hồn Thạch

8

Khóa

7

Đồ Phổ Thần Thoại-Chưa Giám Định

1

Khóa

8

Chân Khí Đan (5000 điểm)

1

Khóa

9

Huyền Đồng

1

Khóa

10

Hòa Thị Bích

1

Khóa

11

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

1

Khóa

12

Túi Chọn Phiến Hiếm-4

1

Khóa

13

Hoạt Lực Khóa (2000)

1

Khóa

14

Đá Tẩy Thuộc Tính

1

Khóa

15

Chân Khí Đan (5000 điểm)

1

Khóa

16

Túi Chọn Phiến Hiếm-4

1

Khóa

17

Huyền Đồng

1

Khóa

18

Hồn Thạch

8

Khóa

19

Hòa Thị Bích

1

Khóa