Trang chủ / Sự kiện

Ưu đãi đặc biệt khác

05-04-2019

Chia sẻ

Trong thời gian sự kiện, Trân Bảo Các sẽ treo bán Hoa Đào, người chơi mua Hoa Đào có thể ngẫu nhiên nhận thưởng của vật phẩm này, bên cạnh đó các gói quà kinh mạch chắc chắn sẽ làm nức lòng đại hiệp NKVS.

 

Quà Hoa Đào

  • Thời gian bán: 0h00 ngày 07/04/2019 đến 23h59 ngày 10/04/2019.

Tên vật phẩm

Giá Vàng

Hoa Đào Hoạt Lực

118

Hoa Đào Chân Khí

888

Hoa Đào Ngân Châm

1999

Hoa Đào Huyệt Vị Đồ

799

Hoa Đào Long Văn Điểu Kim

279

Hoa Đào Dung Thiết Thủy

288

Hoa Đào Ngoại Trang Tọa Kỵ Đan

499

Hoa Đào Tuyết Ưng Vũ

199

Hoa Đào Tàn Huân Chương

199

Hoa Đào Tam Sinh Thạch

99

 

Quà Kinh Mạch

  • Thời gian bán: 0h00 ngày 08/04/2019 đến 23h59 ngày 09/04/2019.

Tên vật phẩm

Giá Vàng

Quà Huyệt Vị Đồ

1198

Quà Âm Duy Huyệt

11888

Quà Ngân Châm

20000

Quà Huyệt Vị Đồ

8888

 

Quà Xuân Ý An Nhiên

  • Thời gian bán: 0h00 - 23h59 ngày 10/04/2019.
  • Điều kiện: Người chơi VIP
  • Giới hạn mua: Số lượng giới hạn 1

Gói Quà

Giá Vàng

Mở nhận

Quà Xuân Ý An Nhiên

10 Vàng

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

Tôn hiệu Mai Lan Trúc Cúc (3 ngày)

Ảo Nguyệt Phi Hồ (3 ngày)