Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

15-10-2019

Chia sẻ

Đại hiệp thân mến! 

Sự kiện Siêu thưởng tích lũy với nhiều lợi ích sẽ tiếp diễn từ ngày 15/10 - 20/10/2019. Đây là cơ hội tuyệt vời để để tích trữ vật tài, đại hiệp đừng bỏ qua nhé!

 

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu:  ngày 15/10/2019.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 20/10/2019.
  • Thời gian phát quà từ ngày 21 đến 22/10/2019

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song. 

Nội dung sự kiện 

  • Trong thời gian sự kiện, Đại hiệp tích lũy mốc nạp đạt mốc cao có thể nhận được thưởng tại mốc đó và mốc thấp hơn.
Ví dụ:
  • Đại hiệp tích lũy đạt mốc 15,000 Vàng thì chỉ nhận được quà tích lũy mốc 15,000 Vàng và mốc 6,000 Vàng

Phần thưởng máy chủ Thần Long, Bách Long, Hoàng Long

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

15,000 Vàng

Túi 5 Tử Thủy Tinh

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

10

Khóa

Tùy Chọn Phòng Cụ Bạch Kim

1

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

20

Khóa

30,000 Vàng

Túi 5 Tử Thủy Tinh

6

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

20

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Khóa

Tùy Chọn Trang Sức Bạch Kim

1

Khóa

90,000 vàng

Túi 5 Tử Thủy Tinh

6

Khóa

Hồng Thủy Tinh

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

30

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

70

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

50

Không Khóa

Tùy Chọn Trang Bị Bạch Kim

1

Khóa

150,000 vàng

Cam Thủy Tinh

5

Khóa

Hồng Thủy Tinh

8

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

150

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

50

Khóa

Đồng đội 5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

150

Không Khóa

Tùy Chọn Trang Bị Hoàng Kim(Trừ Vũ Khí)

1

Không Khóa

300,000 vàng

Cam Thủy Tinh

5

Khóa

Hồng Thủy Tinh

10

Khóa

Mảnh Kim Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

200

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

80

Khóa

Đồng đội 6 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

150

Không Khóa

Tùy Chọn Trang Bị Hoàng Kim

1

Không Khóa

 

Phần thưởng máy chủ còn lại  

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

15,000 Vàng

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

2

Khóa

Tùy Chọn Phòng Cụ Hoàng Kim

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

30,000 Vàng

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

5

Khóa

Tùy Chọn Trang Sức Hoàng Kim

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

90,000 vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

Tùy Chọn Trang Bị Hoàng Kim(Trừ vũ khí)

1

Không Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết

70

Không Khóa

Hòa Thị Bích

10

Khóa

Âm Dương Khí

60

Khóa

150,000 vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

150

Khóa

Tùy Chọn Trang Bị Hoàng Kim

1

Không Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết

100

Không Khóa

Hòa Thị Bích

25

Khóa

Đồng đội 5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Âm Dương Khí

100

Khóa

300,000 vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

200

Khóa

Tùy Chọn Trang Bị Hoàng Kim

1

Không Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết

100

Không Khóa

Hòa Thị Bích

30

Khóa

Đồ Phổ Thần Thoại-Chưa Giám Định

1

Khóa

Ngũ Sắc Linh Thạch

3

Khóa

Đồng đội 6 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Âm Dương Khí

100

Khóa

 

Lưu Ý:

  • Sau khi đạt đủ mốc nạp, đại hiệp tiến hành gởi yêu cầu về mốc nhận để BQT tiến hành trao quà nhé!
  • Gửi yêu cầu nhận quà:
     

 Trương Phàm Kính Bút