Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

11-06-2019

Chia sẻ

Đại hiệp thân mến! 

Sự kiện Siêu thưởng tích lũy với nhiều lợi ích sẽ tiếp diễn từ ngày 11/06 - 13/06/2019. Đây là cơ hội tuyệt vời để để tích trữ vật tài, đại hiệp đừng bỏ qua nhé!

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày 11/06/2019.
 • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 13/06/2019.
 • Thời gian phát quà từ ngày 14 đến 15/06/2019

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song. 

Nội dung sự kiện 

 • Trong thời gian sự kiện, Đại hiệp tích lũy mốc nạp đạt mốc nhất định sẽ nhận được quà cực kỳ giá trị.
 • Đại hiệp nạp tích lũy đạt mốc cao hơn có thể nhận được thưởng của mốc thấp hơn
Ví dụ:
 • Đại hiệp tích lũy đạt mốc 60,000 Vàng thì sẽ nhận được quà tích lũy mốc 60,000 Vàng, mốc 30,000 Vàng, mốc 15,000 Vàng và mốc 6000v

Phần thưởng máy chủ Thần Long, Bách Long

 

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

10

Khóa

Tử Thủy Tinh

10

Khóa

Hộp Hoạt Lực 5000

2

Khóa

Huyền Đồng

15

Khóa

15,000 Vàng

Tử Thủy Tinh

15

Khóa

Hộp Hoạt Lực 5000

5

Khóa

Huyền Đồng

20

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

15

Khóa

30,000 Vàng

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

30

Khóa

Hồng Thủy Tinh

5

Khóa

Hộp Hoạt Lực 5000

10

Khóa

Huyền Đồng

30

Khóa

Tùy Chọn Trang Bị Phòng Cụ Bạch Kim

1

Khóa

60,000 Vàng

Hồng Thủy Tinh

10

Khóa

Hộp Hoạt Lực 5000

10

Khóa

Huyền Đồng

60

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

60

Khóa

90,000 Vàng

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

90

Khóa

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Hộp Hoạt Lực 5000

10

Khóa

Huyền Đồng

90

Khóa

150,000 Vàng

Cam Thủy Tinh

5

Khóa

Hộp Hoạt Lực 5000

10

Khóa

Huyền Đồng

100

Khóa

Tùy Chọn Trang Bị Trang Sức Bạch Kim

1

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

100

Khóa

300,000 Vàng

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

200

Khóa

Cam Thủy Tinh

10

Khóa

Hộp Hoạt Lực 5000

20

Khóa

Trang Bị Hoàng Kim Tự Chọn(Trừ Vũ Khí)

1

Khóa

Huyền Đồng

200

Khóa

Phần thưởng máy chủ còn lại 

 

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Tẩy Luyện Thạch

100

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Khóa

Huyền Đồng

20

Khóa

15,000 Vàng

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

2

Khóa

Tẩy Luyện Thạch

200

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Huyền Đồng

30

Khóa

30,000 Vàng

Đồng đội 5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Tẩy Luyện Thạch

400

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Khóa

Huyền Đồng

60

Khóa

60,000 Vàng

Đồng đội 5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Tẩy Luyện Thạch

1000

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Khóa

Huyền Đồng

100

Khóa

90,000 Vàng

Đồng đội 5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Tẩy Luyện Thạch

1000

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Khóa

Huyền Đồng

100

Khóa

150,000 Vàng

Đồng đội 6 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Tẩy Luyện Thạch

1500

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

100

Khóa

Huyền Đồng

100

Khóa

300,000 Vàng

Huyền Đồng

200

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết 

100

Khóa

đồng đội 6 sao tùy chọn

2

Khóa

Lưu Ý:

 • Sau khi đạt đủ mốc nạp, đại hiệp tiến hành gởi yêu cầu về mốc nhận để BQT tiến hành trao quà nhé!
 • Gửi yêu cầu nhận quà:
   

 Trương Phàm Kính Bút