Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

06-11-2019

Chia sẻ

Đại hiệp thân mến! 

Sự kiện Siêu thưởng tích lũy với nhiều lợi ích sẽ tiếp diễn từ ngày 06/11 - 10/11/2019. Đây là cơ hội tuyệt vời để để tích trữ vật tài, đại hiệp đừng bỏ qua nhé!

 

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày 06/11/2019.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 10/11/2019.
  • Thời gian phát quà từ ngày 11 đến 12/11/2019

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song. 

Nội dung sự kiện 

  • Trong thời gian sự kiện, Đại hiệp tích lũy mốc nạp đạt mốc cao có thể nhận được thưởng tại mốc đó và mốc thấp hơn.
Ví dụ:
  • Đại hiệp tích lũy đạt mốc 15,000 Vàng thì chỉ nhận được quà tích lũy mốc 15,000 Vàng và mốc 6,000 Vàng

Phần thưởng máy chủ Thần Long, Bách Long, Hoàng Long

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Hồng Thủy Tinh

5

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

20

Khóa

Áo Ngoại Trang 3 ngày

1

Hộp quà Bách Bảo Rương

10

Khóa

15,000 Vàng

Hồng Thủy Tinh

5

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm 3-1

3

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

10

Khóa

Tùy Chọn Phòng Cụ Bạch Kim

1

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

30

Khóa

30,000 Vàng

Huyền Đồng

50

Khóa

Tùy Chọn Phòng Cụ Bạch Kim

1

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm 3-2

3

Khóa

Hồng Thủy Tinh

5

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

40

Khóa

90,000 vàng

Huyền Đồng

100

Khóa

Hồng Thủy Tinh

5

Khóa

Tùy Chọn Trang Sức Bạch Kim

1

Không Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

100

Khóa

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

5

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm 4

3

Khóa

150,000 vàng

Tùy Chọn Trang Bị Bạch Kim

1

Không Khóa

Cam Thủy Tinh

3

Khóa

Âm Dương Khí

300

Khóa

Đồng đội 5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

100

Không Khóa

300,000 vàng

Tùy Chọn Trang Bị Hoàng Kim

1

Không Khóa

Kim Thủy Tinh

1

Khóa

Âm Dương Khí

300

Khóa

Đồng đội 6 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

200

Không Khóa

 

Phần thưởng máy chủ còn lại   

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Huyền Đồng

50

Khóa

Hồn Thạch

50

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

10

Khóa

Áo Ngoại Trang 3 ngày

1

15,000 Vàng

Hồn Thạch

50

Khóa

Huyền Đồng

50

Khóa

Tùy Chọn Phòng Cụ Hoàng Kim

1

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

20

Khóa

30,000 Vàng

Hồn Thạch

60

Khóa

Huyền Đồng

60

Khóa

Tùy Chọn Trang Sức Hoàng Kim

1

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết

20

Không Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

40

Khóa

90,000 vàng

Huyền Đồng

50

Khóa

Tùy Chọn Trang Bị Hoàng Kim(Trừ vũ khí)

1

Không Khóa

Hồn Thạch

150

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

100

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết

60

Không Khóa

150,000 vàng

Huyền Đồng

150

Khóa

Tùy Chọn Trang Bị Hoàng Kim

1

Không Khóa

Hồn Thạch

150

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

100

Khóa

Hòa Thị Bích

100

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết

100

Không Khóa

300,000 vàng

Huyền Đồng

200

Khóa

Hồn Thạch

300

Khóa

Thủy Tinh Sắc Màu

1

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết

300

Không Khóa

Đồ Phổ Thần Thoại-Chưa Giám Định

1

Khóa

Hòa Thị Bích

200

Khóa

Ngũ Sắc Linh Thạch

5

Khóa

Lưu Ý:

  • Sau khi đạt đủ mốc nạp, đại hiệp tiến hành gởi yêu cầu về mốc nhận để BQT tiến hành trao quà nhé!
  • Gửi yêu cầu nhận quà: đạt mốc nào người chơi phải đăng ký nhận quà mốc đó. Ví dụ: đạt mốc 30000 Vàng thì phải đăng ký cả 3 mốc 6000, 15000 và 30000 Vàng.
     

 Trương Phàm Kính Bút