Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

04-10-2019

Chia sẻ

Đại hiệp thân mến! 

Sự kiện Siêu thưởng tích lũy với nhiều lợi ích sẽ tiếp diễn từ ngày 04/10 - 08/10/2019. Đây là cơ hội tuyệt vời để để tích trữ vật tài, đại hiệp đừng bỏ qua nhé!

 

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày 04/10/2019.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 08/10/2019.
  • Thời gian phát quà từ ngày 09 đến 10/10/2019

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song. 

Nội dung sự kiện 

  • Trong thời gian sự kiện, Đại hiệp tích lũy mốc nạp đạt mốc cao có thể nhận được thưởng tại mốc đó và mốc thấp hơn.
Ví dụ:
  • Đại hiệp tích lũy đạt mốc 15,000 Vàng thì chỉ nhận được quà tích lũy mốc 15,000 Vàng và mốc 6,000 Vàng

Phần thưởng máy chủ Thần Long, Bách Long, Hoàng Long

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

20

Khóa

Áo Ngoại Trang 3 ngày

 

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

10

Khóa

15,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm 3-1

3

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

10

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

30

Khóa

30,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

40

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm 3-2

3

Khóa

Hồng Thủy Tinh

5

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

40

Khóa

90,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

80

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

100

Khóa

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

5

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm 4

3

Khóa

150,000 Vàng

Tùy Chọn Trang Bị Bạch Kim

1

Không Khóa

Cam Thủy Tinh

3

Khóa

Hồn Thạch

3

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

150

Khóa

Đồng đội 5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

100

Không Khóa

300,000 Vàng

Tùy Chọn Trang Bị Hoàng Kim

1

Không Khóa

Cam Thủy Tinh

5

Khóa

Hồn Thạch

5

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

250

Khóa

Đồng đội 6 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

200

Không Khóa

Phần thưởng máy chủ còn lại  

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Huyền Đồng

10

Khóa

Hồn Thạch

90

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

10

Khóa

Áo Ngoại Trang 3 ngày

 

Khóa

Tiền

20

Khóa

15,000 Vàng

Tiền

20

Khóa

Hồn Thạch

90

Khóa

Huyền Đồng

20

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

20

Khóa

30,000 Vàng

Tiền

40

Khóa

Hồn Thạch

90

Khóa

Huyền Đồng

30

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết 

20

Không Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

40

Khóa

90,000 Vàng

Huyền Đồng

50

Khóa

Tiền

100

Khóa

Hồn Thạch

150

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

100

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết 

60

Không Khóa

150,000 Vàng

Huyền Đồng

50

Khóa

Tiền

100

Khóa

Hồn Thạch

150

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

100

Khóa

Mảnh Hòa Thị Bích

2000

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết 

100

Không Khóa

300,000 Vàng

Huyền Đồng

100

Khóa

Tiền

150

Khóa

Hồn Thạch

300

Khóa

Thủy Tinh Sắc Màu

1

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết 

300

Không Khóa

Đồ Phổ Thần Thoại-Chưa Giám Định

1

Khóa

Mảnh Hòa Thị Bích

3000

Khóa

Ngũ Sắc Linh Thạch

5

Khóa

 

Lưu Ý:

  • Sau khi đạt đủ mốc nạp, đại hiệp tiến hành gởi yêu cầu về mốc nhận để BQT tiến hành trao quà nhé!
  • Gửi yêu cầu nhận quà:
     

 Trương Phàm Kính Bút