Trang chủ / Sự kiện

Máy chủ Kim Long

08-11-2018

Chia sẻ

Quà tích lũy dành cho đại hiệp tại máy chủ Kim Long:

Mốc tích lũy

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Thuộc tính

3,000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Hoạt Lực Khóa 5000

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 4000

1

Khóa

Huyền Thiết Thạch

6

Khóa

6,000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Tử Thủy Tinh

2

Khóa

Trúc Khí Đan

1

Khóa

15,000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Hồng Thủy Tinh

1

Khóa

Tinh Vẫn Tệ

5

Khóa

Huyền Thiết Thạch

10

Khóa

Hoán Thú Phù-II

7

Khóa

45,000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Hồng Thủy Tinh

3

Khóa

Cống Hiến 6000

1

Khóa

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

10

Khóa

Trúc Khí Đan

2

Khóa

Hoán Thú Phù-II

10

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ

5

Khóa

100,000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Tinh Kim

1

Không khóa

Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội

2

Khóa

Đá Rèn *3

3

Khóa

200,000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ

10

Khóa

Tinh Thần Sa

1

Không khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

5

Không khóa

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh*

10

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm Cấp 4

1

Không khóa

Tụ Linh Đan

1

Khóa

Túi Chọn Gia Cụ (30 độ thoải mái)

1

Khóa