Trang chủ / Sự kiện

Máy chủ còn lại

08-11-2018

Chia sẻ

Phần quà tích lũy dành cho đại hiệp:

Mốc tích lũy

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Thuộc tính

3,000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Hoạt Lực Khóa 5000

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 4000

1

Khóa

Hoán Thú Phù-III

1

Khóa

6,000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Hồng Thủy Tinh

1

Khóa

Trúc Khí Đan

1

Khóa

15,000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Hồng Thủy Tinh

1

Khóa

Tử Tinh Triệu Hoán Phù

2

Khóa

Trúc Khí Đan

2

Khóa

Tinh Vẫn Tệ

5

Khóa

45,000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Cống Hiến 6000

1

Khóa

Tử Tinh Triệu Hoán Phù

3

Khóa

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

5

Khóa

Hồng Thủy Tinh

4

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ*10

10

Khóa

100,000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

 

Khóa

Tinh Kim

 

Không khóa

Mảnh Danh Vọng Lệnh Vũ Khí Sử Thi

 

Không khóa

Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội

 

Khóa

Đá Rèn

 

Khóa

200,000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Tinh Thần Sa

1

Không khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch

10

Không khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

10

Không khóa

Túi Chọn Nguyên Thạch Hiếm

5

Không khóa

Tụ Linh Đan

2

Không khóa

Mảnh Thủy Tinh Sắc Màu

4

Khóa

Túi Chọn Gia Cụ (40 độ thoải mái)

1

Khóa