Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

13-07-2020

Chia sẻ

Ngày 23 tháng 5 âm lịch hàng năm là ngày cúng âm hồn của người dân thành Huế. Việc tổ chức cúng âm hồn trọng thể như vậy liên quan đến sự kiện kinh đô thất thủ năm 1885.

Cũng trong ngày này, NKVS cho ra mắt sự kiện Thất Thủ Kinh Đô - Bạc Hết Vàng Khô với rất nhiều ưu đãi khi đại hiệp tham gia tiêu phí.

Thời gian

  • Bắt đầu: Từ ngày 14/07/2020.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 14/07/2020.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện Đại Hiệp tiêu phí bằng Nguyên Bảo tại Trân Bảo Các đạt mốc nào sẽ chỉ nhận quà tại mốc đó.
  • Chỉ tính tiêu phí tại Trân Bảo Các, tiêu phí qua hàng đấu giá sẽ không được tính.
Gửi yêu cầu nhận quà
  • Sau khi tiêu phí Vàng đạt đủ mốc, Đại hiệp tiến hành gởi yêu cầu về mốc nhận để BQT tiến hành trao quà nhé:

  • Thời gian trao thưởng sẽ được trao trong giờ hành chính từ ngày 15-16/07/2020.

 

Phần thưởng 

 

Mốc

Vật Phẩm

Số Lượng

Trạng Thái

500

Bạc Khóa 20 vạn

1

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

1

Khóa

Mặt Nạ ngẫu nhiên 1 ngày

3

Khóa

5000

Bạc Khóa 20 vạn

3

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

5

Khóa

Mặt Nạ ngẫu nhiên 1 ngày

5

Khóa

Chân khí 50000 điểm

1

Khóa

Tôn Hiệu Ngạo kiếm vô song 3 ngày

1

Khóa

20000

Bạc Khóa 20 vạn

5

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

5

Khóa

Mặt Nạ ngẫu nhiên 1 ngày

5

Khóa

Hoạt lực 50000

1

Khóa

Tôn Hiệu Ngạo kiếm vô song 7 ngày

1

Khóa

Chân khí 50000 điểm

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

50000

 

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

30

Khóa

Chân khí 50000 điểm

4

Khóa

Hoạt lực 50000 điểm

1

Khóa

Tôn Hiệu Ngạo kiếm vô song 7 ngày

1

Khóa

Kim ô chi dực 1 ngày

3

Khóa

Huyền đồng

50

Khóa

Đá rèn

30

Khóa