Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

20-06-2020

Chia sẻ

Hằng năm cứ đến mồng 5 tháng 5 (âm lịch) dân ta lại tổ chức ăn Tết Đoan ngọ.

Với những món ăn như Rượu Nếp, Vịt Quay hay Bánh Tro trong sự kiện Tết Đoan ngọ tại NKVSI, hi vọng quý đại hiệp sẽ có những giây phút trải nghiệm thú vị!

 

Thời gian

 • Từ ngày 18/06 đến ngày 08/07/2020.

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ NKVS.
 • Yêu cầu: Nhân vật cấp 60 trở lên và đã vào phái.

Nội dung

 • Trong thời gian sự kiện, Trân Bảo Các Bán Rượu Nếp ( khóa)  giá 30 NBVịt Quay( không khóa)  giá 149 NB.
 • Trong Thời gian sự kiện, người Train quái nhặt được Bánh Tro (Khóa).
 • Thành Chính Dương Châu xuất hiện đại sứ sự kiện. 

 • Dùng  Rượu Nếp+ Bánh Tro = Yến Tiệc Nhỏ (Khóa)
 • Dùng Rượu Nếp+ Bánh Tro + Vịt Quay  = Yến Tiệc Lớn (Khóa)
 • Dùng đạo cụ Yến Tiệc Nhỏ nhận 1 phần thưởng ngẫu nhiên giới hạn mỗi ngày dùng 20 cái.
 • Dùng đạo cụ Yến Tiệc Lớn nhận  1 phần thưởng ngẫu nhiên, giới hạn dùng 300 vật phẩm/ngày.
 • Đổi Yến Tiệc Lớn Đạt mốc 49,99,499,999,1999 nhận Quà Yến Tiệc I,II,III,IV,V.

Vật phẩm liên quan

Vật phẩm

Nguồn gốc

Trạng Thái

Bánh Tro

Train Quái nhận được

Khóa

 Vịt Quay

Bán Tại Trân Các Giá 149 vàng

Không khóa

Rượu Nếp

Bán Tại Trân Các Giá 30 Vàng

Không khóa

Yến Tiệc Nhỏ

Đổi tại NPC SK

Khóa

Yến Tiệc Lớn

Đổi tại NPC SK

Khóa

Quà Yến Tiệc I, II, III, IV, V

Đổi Yến Tiệc Lớn đạt mốc nhận được

Khóa

Đua TOP sự kiện Tết Đoan Ngọ 

 • Dùng Thiệp Sự kiện  để tiến hành bỏ phiếu đua BXH.
 • Thiệp sự kiện = 1 điểm

 

Hạng

Số điểm tối thiểu

1

500

2

300

3

200

4~10

200