Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

05-07-2019

Chia sẻ

Ngạo Kiếm Vô Song sẽ mang hộp quà mùa hè với nhiều vật phẩm hấp dẫn, quý đại hiệp cùng khám phá nhé!

Thời Gian

  • Bắt đầu: 00h00 ngày 05/07/2019
  • Kết thúc: 23h59 ngày 19/07/2019

Điều Kiện

  • Tất cả người chơi cấp 40 trở lên và đã vào phái đều có thể tham gia

Nội Dung

  • Tham gia sự kiện ngày có thể nhận Giấy Đỏ

Hoạt động

Số lần tham gia

Giấy Đỏ nhận được

Giang Hồ Lịch Luyện

1

2

Truy Nã

3

1

Vận Tiêu

2

1

Bí Cảnh

2

1

Lãnh Thổ Chiến

2

1

Si Vưu Mộ

1

2

Đoạt Linh Quả

2

1

Thanh Vân Phong

2

1

Trích Tinh Lâu

1

2

  • Chỗ Kỹ năng sống có thể tốn 1000 Hoạt Lực Khóa hoặc dùng Hoạt Lực chế tạo Giấy Vàng
  • Đến Trân Bảo Các có thể mua:

              - Nơ Ruy-Băng Kim Tuyến với 300 Vàng Khóa

              - Nơ Ruy-Băng Lụa với 4000 Vàng

              - Giấy Đỏ với 30 vàng

  •  Đến NPC Sự Kiện Tiến hành ghép

Dương Châu(574:349)

            - Giấy Đỏ x2 + Nơ Ruy-Băng Lụa = Hộp Quà Đỏ, mỗi ngày tối đa có thể đổi 10 cái

            - Giấy Vàng x2+Nơ Ruy-Băng Kim Tuyến=Hộp Quà Vàng, mỗi ngày tối đa có thể đổi 100 cái

 Đua TOP BXH Hộp Quà Hè

TOP

Số Ngôi Sao tối thiểu để nhận quà

1~10

200