Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

22-05-2019

Chia sẻ

Đại hiệp thân mến! 

Sự kiện Siêu thưởng tích lũy với nhiều lợi ích sẽ tiếp diễn từ ngày 22/05 - 23/05/2019. Đây là cơ hội tuyệt vời để để tích trữ vật tài, đại hiệp đừng bỏ qua nhé!

 

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày 22/05/2019.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 23/05/2019.
  • Thời gian phát quà từ ngày 24 đến 25/05/2019

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song. 

Nội dung sự kiện 

  • Trong thời gian sự kiện, Đại hiệp tích lũy mốc nạp đạt mốc nhất định sẽ nhận được quà cực kỳ giá trị.
  • Đại hiệp nạp tích lũy đạt mốc cao hơn có thể nhận được thưởng của mốc thấp hơn
Ví dụ:
  • Đại hiệp tích lũy đạt mốc 60,000 Vàng thì sẽ nhận được quà tích lũy mốc 60,000 Vàng, mốc 30,000 Vàng và mốc 15,000 Vàng.

Phần thưởng tất cả máy chủ 

 

Mốc nạp

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

600 Vàng

Thưởng Rương Đại Cát mốc 600

1

khóa

Hộp Quà Bách Bảo Rương

2

khóa

1,500 Vàng

Thưởng Rương Đại Cát mốc 1500v

1

khóa

Hộp Quà Bách Bảo Rương

4

khóa

3,000 Vàng

Thưởng Rương Đại Cát mốc 3000v

1

khóa

Hộp Quà Bách Bảo Rương

6

khóa

6,000 vàng

Hộp Quà Bách Bảo Rương

8

khóa

Thưởng Rương Đại Cát mốc 6000v

1

khóa

15,000 vàng

Hộp Quà Bách Bảo Rương

10

khóa

Thưởng Rương Đại Cát mốc 15000v

1

khóa

30,000Vàng

Hộp Quà Bách Bảo Rương

15

khóa

Thưởng Rương Đại Cát mốc 30000v

1

khóa

90,000 vàng

Thưởng Rương Đại Cát mốc 90000v

1

khóa

Hộp Quà Bách Bảo Rương

20

khóa

150,000 vàng

Thưởng Rương Đại Cát mốc 150000v

1

khóa

Hộp Quà Bách Bảo Rương

30

khóa

300,000 vàng

Thưởng Rương Đại Cát mốc 300000v

1

khóa

Hộp Quà Bách Bảo Rương

50

khóa

Vật Phẩm Nhận được khí mở Thưởng Rương Đại Cát

Mốc

Vật phẩm nhận được khi mở Rương

Số lượng

Tính chất

600 Vàng

Bách Bảo Rương

1

Khóa

Tôn Hiệu Đại Cát

1

Khóa

1,500 Vàng

Chân Khí (50,000 điểm)

1

Khóa

Long Diên Thảo

1

Khóa

3,000 Vàng

100,000,0000 Kinh Nghiệm

1

Khóa

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ

1

Khóa

6,000 Vàng

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 4 Sao Ngẫu Nhiên

2

Khóa

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ

1

Khóa

15,000 Vàng

Chân Khí (100,000 điểm)

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 4, 5 Sao Ngẫu Nhiên

2

Khóa

30,000 Vàng

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ

2

Khóa

Kim Thủy Tinh

5

Khóa

Chân Khí (200,000 điểm)

1

Khóa

90,000 Vàng

Chân Khí (300,000 điểm)

1

Khóa

Quan Ấn - Võ Thần (15 ngày)

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 5 Sao Ngẫu Nhiên

2

Khóa

150,000 Vàng

Huân Chương Tinh Xảo (15 dòng)

1

Khóa

Rương Linh Thạch Bậc 7 Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 6 Sao Ngẫu Nhiên

1

Khóa

300,000 Vàng

Thủy Tinh Sắc Màu

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 6 Sao Ngẫu Nhiên

2

Khóa

Túi Chọn Linh Phách Thạch 1

1

Khóa

Túi Chọn Vũ Khí Hoàng Kim

1

Không Khóa

 

  • Túi Chọn Huyệt Vị Đồ mốc thưởng 3.000 Vàng, 6.000 Vàng

  • Túi Chọn Huyệt Vị Đồ mốc thưởng 30.000 Vàng

 

 

 Trương Phàm Kính Bút