Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

13-07-2019

Chia sẻ

Đại hiệp thân mến! 

Sự kiện Siêu thưởng tích lũy với nhiều lợi ích sẽ tiếp diễn từ ngày 13/7 - 15/7/2019. Đây là cơ hội tuyệt vời để để tích trữ vật tài, đại hiệp đừng bỏ qua nhé!

 

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày 13/07/2019.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 15/07/2019.
  • Thời gian phát quà từ ngày 16 đến 17/07/2019

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song. 

Nội dung sự kiện 

  • Trong thời gian sự kiện, Đại hiệp tích lũy mốc nạp đạt mốc cao có thể nhận được thưởng tại mốc đó và mốc thấp hơn.
Ví dụ:
  • Đại hiệp tích lũy đạt mốc 15,000 Vàng thì chỉ nhận được quà tích lũy mốc 15,000 Vàng và mốc 6,000 Vàng

Phần thưởng máy chủ Thần Long, Bách Long 

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000

Vàng

Huyền Đồng

10

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

10

Khóa

Áo Ngoại Trang 3 ngày

 

Khóa

Túi 5 Tử Thủy Tinh

3

Khóa

15,000 Vàng

Túi 5 Tử Thủy Tinh

3

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Khóa

Huyền Đồng

20

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

10

Không Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

10

Khóa

30,000 Vàng

Túi 5 Tử Thủy Tinh

3

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Huyền Đồng

30

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

20

Không Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

40

Khóa

90,000 Vàng

Huyền Đồng

50

Khóa

Túi 10 Hồng Thủy Tinh

1

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

40

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

100

Khóa

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

3

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

60

Không Khóa

150,000 Vàng

Huyền Đồng

100

Khóa

Cam Thủy Tinh

3

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

100

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

150

Khóa

Đồng đội 5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

100

Không Khóa

Phần thưởng máy chủ còn lại  

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Huyền Đồng

10

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

10

Khóa

Áo Ngoại Trang 3 ngày

 

Khóa

Túi 5 Tử Thủy Tinh

3

Khóa

15,000 Vàng

Túi 5 Tử Thủy Tinh

3

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Khóa

Huyền Đồng

20

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết 

10

Không Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

10

Khóa

30,000 Vàng

Túi 5 Tử Thủy Tinh

3

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Huyền Đồng

30

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết 

20

Không Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

40

Khóa

90,000 Vàng

Huyền Đồng

50

Khóa

Túi 10 Hồng Thủy Tinh

1

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

40

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

100

Khóa

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

3

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết 

60

Không Khóa

150,000 Vàng

Huyền Đồng

100

Khóa

Cam Thủy Tinh

3

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

100

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

150

Khóa

Thẻ Đồng đội 6 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết 

100

Không Khóa

Lưu Ý:

  • Sau khi đạt đủ mốc nạp, đại hiệp tiến hành gởi yêu cầu về mốc nhận để BQT tiến hành trao quà nhé!
  • Gửi yêu cầu nhận quà:
     

 Trương Phàm Kính Bút