Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

11-07-2020

Chia sẻ

Đại hiệp thân mến! 

Sự kiện Siêu thưởng tích lũy với nhiều lợi ích sẽ tiếp diễn từ ngày 11/07 - 12/07/2020.

Đây là cơ hội tuyệt vời để để tích trữ vật tài, đại hiệp đừng bỏ qua nhé!Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: Từ ngày 11/07/2020.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 12/07/2020.
  • Thời gian phát quà:13-14/07/2020

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song. 

Nội dung sự kiện 

  • Trong thời gian sự kiện, Đại hiệp tích lũy mốc nạp đạt mốc cao có thể nhận được thưởng tại mốc đó và mốc thấp hơn.
Ví dụ:
  • Đại hiệp tích lũy đạt mốc 15,000 Vàng thì chỉ nhận được quà tích lũy mốc 15,000 Vàng và mốc 6,000 Vàng

Phần thưởng máy chủ Ngạo Long

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Túi 5 Tử Thủy Tinh

1

Khóa

Chân Khí 5v

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

5

Khóa

15,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm 3-1

1

Khóa

Chân Khí 5v

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

10

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

15

Khóa

30,000 vàng

Tùy chọn trang sức bạch kim

1

Khóa

Đá rèn

20

Khóa

Chân Khí 5v

1

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng 9-1

20

Khóa

60,000 Vàng

Túi Toái Phiến Cấp 3 hoặc 4

1

Khóa

Tùy chọn trang bị bạch kim

1

Khóa

Chân Khí 5v

2

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

Khóa

Túi chọn Huyệt Vị Đồ

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng 9-1

20

Khóa

Hồng thủy tinh

3

Khóa

150,000 Vàng

Túi chọn toái phiến hiếm cấp 4

2

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

Khóa

Đá rèn

30

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

30

Khóa

Đồng đội 5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Tùy chọn trang bị hoàng kim (trừ vũ khí)

1

Khóa

Phần thưởng máy chủ Đế Long

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Túi 5 Tử Thủy Tinh

2

Khóa

Chân Khí 5v

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

5

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

5

Khóa

15,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm 3-1

1

Khóa

Chân Khí 5v

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

10

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

15

Khóa

30,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm 3-1

2

Khóa

Chân Khí 5v

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

Khóa

Tùy chọn phòng cụ bạch kim

1

khóa

60,000 Vàng

Túi Toái Phiến Cấp 3 hoặc 4

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Chân Khí 5v

2

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

25

Khóa

Túi chọn Huyệt Vị Đồ

1

Khóa

Tùy chọn trang sức Hoàng Kim

1

Khóa

Túi mảnh trang bị truyền thuyết

50

Khóa

150,000 Vàng

Túi chọn toái phiến hiếm cấp 4

2

Khóa

Tinh Kim

1

Khóa

Tụ Linh Đan

1

Khóa

Đồng Đội 6 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Túi mảnh trang bị truyền thuyết

150

Khóa

Tùy chọn trang bị hoàng kim

1

Khóa

Phần thưởng máy chủ còn lại    

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

10

Khóa

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

15,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Khóa

Hòa Thị Bích

5

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

10

Khóa

Chân Khí 5 vạn

1

Khóa

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

15

Khóa

30,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

20

Khóa

Chân Khí 5 vạn

2

Khóa

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Hòa Thị Bích

5

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

20

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết 

20

Khóa

60,000 Vàng

Túi Toái Phiến Cấp 3 hoặc 4

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

3

Khóa

Chân Khí 5v

2

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

25

Khóa

Túi chọn Huyệt Vị Đồ

1

Khóa

Hòa Thị Bích

15

Khóa

Túi mảnh trang bị truyền thuyết

50

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

25

Khóa

150,000 Vàng

Huyền Kim

6

Khóa

Tinh Thần Sa

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

3

Khóa

Lệnh tiến hóa đồng đội

1

Khóa

Túi mảnh trang bị truyền thuyết

50

Khóa

Hòa Thị Bích

25

Khóa

Ngũ Sắc Linh thạch

2

Khóa

Lưu ý:

  • Sau khi đạt đủ mốc nạp, đại hiệp tiến hành gởi yêu cầu về mốc nhận để BQT tiến hành trao quà nhé!
 

 

Trương Phàm Kính Bút