Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

10-06-2020

Chia sẻ

Đại hiệp thân mến! 

Sự kiện Siêu thưởng ngày vàng với nhiều lợi ích sẽ chỉ diễn ra một ngày duy nhất, 11/06/2020.

Đây là cơ hội tuyệt vời để để tích trữ vật tài, đại hiệp đừng bỏ qua nhé!

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu:  00h00 ngày 11/06/2020.
 • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 11/06/2020.
 • Thời gian phát quà từ ngày 12 đến 13/06/2020

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song. 

Nội dung sự kiện 

 • Trong thời gian sự kiện, Đại hiệp quy đổi đạt mốc nào sẽ chỉ nhận thưởng tại mốc đó.
 • Nếu quy đổi đạt mốc 60000 sẽ nhận được x2 quà mốc 30000.
  + Đạt mốc 60000 chỉ có thể chọn đồng đội 5 sao ngẫu nhiên x1 hoặc tùy chọn trang bị bạch kim trừ vũ khí x1 hoặc tùy chọn trang bị hoàng kim trừ vũ khí x1.
  + Đạt mốc 60000 có thể tùy chọn các vật phẩm khác x2.
 • Nếu quy đổi đạt mốc 150000 sẽ nhận được x3 quà quy đổi mốc 30000.
  + Đạt mốc 150000 chỉ có thể chọn đồng đội 5 sao ngẫu nhiên x2 hoặc tùy chọn trang bị bạch kim trừ vũ khí x2 hoặc tùy chọn trang bị hoàng kim trừ vũ khí x2.
  + Đạt mốc 150000 có thể tùy chọn các vật phẩm khác x3.
  + Đạt mốc 150000 đối với máy chủ Đế Long khi chọn Túi chọn trang bị hoàng kim tất cả chỉ x1.
 • Đối với cá máy chủ cũ( trừ Đế Long và Địa Long) khi đạt mốc 135000 sẽ nhận thêm được: Ngũ Sắc Thạch x1
 • Đối với người chơi máy chủ cũ và Địa Long (trừ máy chủ Đế Long) khi đạt mốc 135000 có thể chọn Trang bị hoàng kim (trừ vũ khí)x2. Riêng máy chủ Đế Long chỉ x1.
 • Quý Đại Hiệp đạt mốc tích lũy vui lòng gửi thông tin nhận quà tùy chọn:
Ví dụ:
 • Sau khi kết thúc sự kiện, Đại hiệp tích lũy đạt mốc 15,000 Vàng thì chỉ nhận được quà mốc 15,000 Vàng, không nhận được quà mốc 6000 vàng.
 • Sau khi kết thúc sự kiện, Đại Hiệp tích lũy đạt mốc 150,000 vàng sẽ nhận được quà x3 mốc 30,000 vàng, không nhận được quà mốc 15,000 vàng và 6000 vàng

Phần thưởng máy chủ Đế Long

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

5

Khóa

Chân Khí 5v

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

5

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

15

Khóa

15,000 Vàng

Túi 5 Tử Thủy Tinh

1

Khóa

Đá rèn

10

Khóa

Chân Khí 5v

2

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

10

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

20

Khóa

30,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Hồng Thủy Tinh

2

Khóa

Đá rèn

20

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

40

Khóa

Chân Khí 5v

4

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20

Khóa

Thẻ đồng đội 5 sao ngẫu nhiên(mốc 60000 mới có thể chọn)x1

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị tọa kỵ x20

Tùy chọn trang bị hoàng kim(tất cả) x1( chỉ mốc 150000 mới có thể chọn)

Túi chọn danh Vọng Lệnh 9 chọn 1 x 20

tùy chọn trang bị bạch kim(trừ vũ khí) (mốc 60000 mới có thể chọn)x1

Phần thưởng máy chủ Địa Long

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

10

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

20

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

5

Khóa

Chân Khí 5v

1

Khóa

15,000 Vàng

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20

Khóa

Hồng Thủy Tinh

2

Khóa

Võ kỹ Thiên kiêu lệnh

10

Khóa

Chân Khí 5v

3

Hộp quà Bách Bảo Rương

30

Khóa

30,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

40

Khóa

Hồng Thủy Tinh

3

Khóa

Chân Khí 5v

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

Khóa

Đá Tẩy Luyện

200

Khóa

Võ kỹ Thiên kiêu lệnh

20

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x30

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm

Khóa

Thẻ đồng đội 5 sao ngẫu nhiên(mốc 60000 mới có thể chọn)x1

Túi chọn danh Vọng Lệnh 9 chọn 1 x 20

Tùy chọn trang bị Hoàng kim (trừ vũ khí)x1 mốc 60000 có thể chọn

Đá rèn x30

Phần thưởng máy chủ còn lại 

 

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

20

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

10

Khóa

15,000 Vàng

Hòa Thị Bích

20

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

30

Khóa

Chân Khí 5 vạn

3

Khóa

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Khóa

30,000 Vàng

Hộp quà Bách bảo rương

20

 

Cam Thủy tinh

1

Khóa

Chân Khí 5 vạn

6

Khóa

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

40

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết 1x100

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm

Khóa

Hòa thị bích x20

Tùy chọn trang bị hoàng kim trừ vũ khí mốc 60000 có thể chọn