Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

06-06-2020

Chia sẻ

Đại hiệp thân mến! 

Sự kiện Siêu thưởng ngày vàng với nhiều lợi ích sẽ chỉ diễn ra một ngày duy nhất, 07/06/2020.

Đây là cơ hội tuyệt vời để để tích trữ vật tài, đại hiệp đừng bỏ qua nhé!

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu:  00h00 ngày 07/06/2020.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 07/06/2020.
  • Thời gian phát quà từ ngày 08 đến 09/06/2020

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song. 

Nội dung sự kiện 

  • Trong thời gian sự kiện, Đại hiệp quy đổi đạt mốc nào sẽ chỉ nhận thưởng tại mốc đó.
Ví dụ:
  • Sau khi kết thúc sự kiện, Đại hiệp tích lũy đạt mốc 60,000 Vàng thì chỉ nhận được quà mốc 60,000 Vàng, không nhận được quà các mốc khác.
  • Quý Đại Hiệp đạt mốc tích lũy vui lòng gửi thông tin nhận quà tùy chọn:

Phần thưởng máy chủ Đế Long

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

5

Khóa

Chân Khí 5v

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

5

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

15

Khóa

15,000 Vàng

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm 3-1

1

Khóa

Chân Khí 5v

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

10

Khóa

Phòng Cụ Bạch Kim

1

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

20

Khóa

30,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Túi Ma Thạch Lấp Lánh lv5(tất cả)

1

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

20

Khóa

Chân Khí 5v

4

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

Khóa

Trang Sức bạch Kim 

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng 9-1

20

 Khóa

60,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

40

Khóa

Túi Ma Thạch Lấp Lánh lv6(tất cả)

1

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

40

Khóa

Chân Khí 5v

8

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

60

Khóa

Tùy chọn trang bị bạch kim

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng 9-1

40

 Khóa

Phần thưởng máy chủ Địa Long

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

10

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

20

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

5

Khóa

Chân Khí 5v

1

Khóa

15,000 Vàng

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20

Khóa

Võ kỹ Thiên kiêu lệnh

10

Khóa

Trang bị bạch kim

1

Khóa

Chân Khí 5v

3

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

20

Khóa

30,000 Vàng

Túi Ma Thạch Lấp Lánh lv6(tất cả)

1

Khóa

Chân Khí 5v

4

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

Khóa

Phòng cụ Hoàng Kim

1

Khóa

Võ kỹ Thiên kiêu lệnh

20

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết 

40

Khóa

60,000 Vàng

Túi Ma Thạch Lấp Lánh lv6(tất cả)

1

Khóa

Bách bảo rương

20

Khóa

Chân Khí 5v

8

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

60

Khóa

Tùy Chọn trang bị Hoàng Kim(trừ vũ khí)

1

Khóa

Võ kỹ Thiên kiêu lệnh

40

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết 

80

Khóa

Phần thưởng máy chủ còn lại 

 

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

20

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

10

Khóa

15,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Hòa Thị Bích

20

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

30

Khóa

Chân Khí 5 vạn

3

Khóa

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Khóa

30,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Túi Ma Thạch Lấp Lánh lv6(tất cả)

1

Khóa

Chân Khí 5 vạn

6

Khóa

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

40

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyếtx50(khóa) + Hòa Thị Bích x30

Tùy chọn 1 trong 2

Khóa

Trang bị hoàng kim tùy chọn(trừ vũ khí)x1 

60,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

40

Khóa

Túi Ma Thạch Lấp Lánh lv7(tất cả)

1

Khóa

Chân Khí 5 vạn

12

Khóa

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

2

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

80

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

60

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết(khóa) x100 + hòa thị bích(khóa) x60

Tùy chọn 1 trong 2

Khóa

Túi chọn trang bị hoàng kim (tất cả)