Trang chủ / Sự kiện

Quà lì xì Kỳ Lân

21-09-2019

Chia sẻ

Mỗi lần tặng Tiền Lì Xì cho các loại Kỳ Lân, Đại hiệp sẽ ngẫu nhiên nhận được một trong số những phần thưởng sau:

Hỏa Kỳ Lân

Tặng cho Hỏa Kỳ Lân

48 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Hỏa Lân Phiến

1

Không Khóa

Hoán Thú Phù-II

1

Khóa

Ngân Lượng 5 vạn

1

Khóa

Hoạt Lực Khóa (2000)

2

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

1

Khóa

260 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Hỏa Lân Phiến

1

Không Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Ngân Lượng 5 vạn

1

Khóa

Hoạt Lực Khóa (2000)

2

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

1

Khóa

Tử Kỳ Lân

Tặng cho Tử Kỳ Lân

48 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Tử Lân Phiến

1

Không Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

1

Khóa

Ngân Lượng 5 vạn

1

Khóa

Hoạt Lực Khóa (2000)

2

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

2

Khóa

260 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Tử Lân Phiến

1

Không Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

1

Khóa

Ngân Lượng 5 vạn

1

Khóa

Hoạt Lực Khóa (2000)

2

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

2

Khóa

Thượng Cổ Kỳ Lân

Tặng cho Thượng Cổ Kỳ Lân

48 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Thượng Cổ Lân Phiến

1

Không Khóa

Dung Thiết Thủy

1

Khóa

Ngân Lượng 5 vạn

1

Khóa

Hoạt Lực Khóa (2000)

2

Khóa

Âm Dương Khí

1

Khóa

260 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Thượng Cổ Lân Phiến

1

Không Khóa

Dung Thiết Thủy

1

Khóa

Ngân Lượng 5 vạn

1

Khóa

Hoạt Lực Khóa (2000)

2

Khóa

Âm Dương Khí

1

Khóa