Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

21-09-2019

Chia sẻ

"Trăng sáng lung linh, trăng sáng quá!

Đất trời lồng lộng một màu trăng"

Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh! Dư âm Trung thu vẫn còn trong lòng mọi người, đại hiệp hãy cùng Ngạo Kiếm Vô Song tham gia sự kiện Rước Lân Trung Thu để đón một mùa trăng ấm thật vui vẻ và đem về những phần quà hấp dẫn nhé!

 

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: Ngày 22/09/2018
  • Thời gian kết thúc: Ngày 30/09/2018

Điều kiện tham gia

  • Máy chủ: Tất cả máy chủ NKVS.
  • Nhân vật: Đạt cấp độ 60 trở lên

Nội dung sự kiện

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, Trân Bảo Các bán vật phẩm:

  • Tiền Lì Xì: giá 135 Vàng.
  • Tiền Lì Xì x10: giá 1200 Vàng. 

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, thành Dương Châu, Tương Dương, Thành Đô sẽ xuất hiện Kỳ Lân đi quanh thành (Di chuyển theo tuần hoàn tọa độ cài đặt), xua đuổi tà ma.

- Mỗi Thành xuất hiện 1 Kỳ Lân khác nhau:

  • Tương Dương xuất hiện Hỏa Kỳ Lân.
  • Thành Đô xuất hiện Tử Kỳ Lân.
  • Dương Châu xuất hiện Thượng Cổ Kỳ Lân.

- Thời điểm xuất hiện: 12h30, 18h30, 23h00 mỗi ngày.

- Thời gian xuất hiện: 30 phút.

- Người chơi ở cạnh Kỳ Lân, nhấp vào Kỳ Lân sẽ hiện nội dung "Tặng tiền Lì Xì".

- Người chơi tiêu hao đạo cụ Tiền Lì Xì để tặng cho Kỳ Lân. Mỗi lần tặng, người chơi sẽ nhận được các vật phẩm như sau:

- Tặng cho Hỏa Kỳ Lân nhận được Hỏa Lân Phiến (không khóa) và 1 vật phẩm bất kỳ.

- Tặng cho Tử Kỳ Lân nhận được Tử Lân Phiến (không khóa) và 1 vật phẩm bất kỳ.

- Tặng cho Thượng Cổ Kỳ Lân nhận được Thượng Cổ Lân Phiến (không khóa) và 1 vật phẩm bất kỳ.

- Tại NPC sự kiện, tiến hành ghép đạo cụ:

Hỏa Lân Phiến x1 + Tử Lân Phiến x1 + Thượng Cổ Lân Phiến x1 = Tam Thanh Linh Khí x1 (không khóa)

Phần thưởng

- Người chơi nhận được phần thưởng bất kỳ khi tặng tiền lì xì cho Kỳ Lân.

- Tại NPC sự kiện, có thể chọn dùng Tam Thanh Linh Khí số lượng khác nhau hợp thành quà khác nhau.

Tam Thanh Linh Khí x20 = Quà Ngọc Thanh

Tam Thanh Linh Khí x40 = Quà Thượng Thanh

Tam Thanh Linh Khí x80 = Quà Thái Thanh

Tam Thanh Linh Khí x150 = Quà Tam Thanh

- Lưu ý: Giới hạn mỗi nhân vật có thể lì xì tổng cho tất cả Kỳ Lân là 50 lần mỗi ngày.

Đạo cụ và NPC liên quan

Đạo cụ

Đạo cụ

Tính chất

Tiền Lì Xì

Không Khóa

Tiền Lì Xì x10

Không Khóa

Hỏa Lân Phiến

Không Khóa

Tử Lân Phiến

Không Khóa

Thượng Cổ Lân Phiến

Không Khóa

Tam Thanh Linh Khí

Không Khóa

Quà Ngọc Thanh

Khóa

Quà Thượng Thanh

Khóa

Quà Thái Thanh

Khóa

Quà Tam Thanh

Khóa

 NPC 

NPC

Hỏa Kỳ Lân

Tử Kỳ Lân

Thượng Cổ Kỳ Lân

Đại Sứ Sự Kiện