Trang chủ / Sự kiện

Phần thưởng

31-12-2018

Chia sẻ

Rương Đốt Pháo Hoa

  • Mở Rương Pháo Hoa sẽ ngẫu nhiên nhận được phần thưởng sau và 1 trong số các chữ "h,a,p,p,y,n,e,w,y,e,a,r"

(Tất cả vật phẩm đều Khóa)

Máy chủ

Vật phẩm ngẫu nhiên nhận được

Số lượng

Máy chủ đã mở 47 ngày

Vinh Dự Võ Lâm

1

Vàng Khóa 500

1

Vàng Khóa 5000

1

Long Văn Điểu Kim

1

Bạc Khóa 50,000

1

Bạc Khóa 50,0000

1

Tử Thủy Tinh

1

Hồng Thủy Tinh

1

Cam Thủy Tinh

1

Máy chủ đã mở 260 trở lên

Tinh Vẫn Tệ

1

Vàng Khóa 1000

1

Vàng Khóa 5000

1

Chân Khí Đan (500)

1

Bạc Khóa 100,000

1

Bạc Khóa 500,000

1

Tử Thủy Tinh

1

Hồng Thủy Tinh

1

Cam Thủy Tinh

1

 

Quà Năm Mới

  • Thu thập đủ các chữ Happy new year sẽ nhận được Quà Năm Mới. Mở quà sẽ nhận được ngẫu nhiên phần thưởng giá trị sau:

Máy chủ đã mở 47 ngày

Vật phẩm ngẫu nhiên nhận được

Số lượng

Thuộc tính

Huyền Thiết Thạch

1

Khóa

Vàng Khóa 5000

1

Khóa

Dung Thiết Thủy

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 2000

1

Khóa

Hoạt Lực 3000

3

Khóa

Long Văn Điểu Kim

1

Khóa

Bạc Khóa 50,000

1

Khóa

Vàng Khóa 10,000

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Tử Thủy Tinh

1

Khóa

Hồng Thủy Tinh

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Hoán Thú Phù-II

1

Khóa

Chân Khí 3000

3

Khóa

 

Máy chủ đã mở 260 ngày

Vật phẩm ngẫu nhiên nhận được

Số lượng

Thuộc tính

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Dung Thiết Thủy

1

Khóa

Mảnh Điểm Kim Thạch Vũ Khí Truyền Thuyết

1

Khóa

Mảnh Điểm Kim Thạch Liên Truyền Thuyết

1

Khóa

Mảnh Điểm Kim Thạch Bội Truyền Thuyết

1

Khóa

Mảnh Điểm Kim Thạch Hộ Phù Truyền Thuyết

1

Khóa

Ngân Châm

1

Khóa

Chân Khí 5000

1

Khóa

Bạc Khóa 50,000

1

Khóa

Vàng Khóa 10,000

1

Khóa

Vàng Khóa 5000

1

Khóa

Tinh Vẫn Tệ

1

Khóa

Đồng Thiên Tâm

1

Khóa

Huyền Đồng

2

Khóa