Trang chủ / Sự kiện

Nội Dung

23-10-2018

Chia sẻ

Quý Đại hiệp thân mến,

Chỉ cần đạt được mốc điểm sôi nổi nhất định, quý Đại hiệp sẽ có cơ hội nhận quà giá trị. Tham gia ngay!

Thời gian

  • Thời gian sự kiện: 0h00 ngày 01/10/2018 đến 23h59 ngày 31/10/2018.
  • Nhân vật đạt cấp 40 trở lên được tham gia.
  • Phạm vi: Tất cả máy chủ.

Nội dung

  • Khi độ sôi nổi của Đại hiệp mỗi ngày đạt 80 và 100 điểm sẽ nhận được phần thưởng từ sự kiện. Khi nhận sôi nổi có thể nhận thêm thưởng!
  • Thưởng thêm trực tiếp gửi đến túi của Đại hiệp. Khi không gian túi chưa đủ sẽ gửi qua thư.
  • Thời gian mở máy chủ khác nhau sẽ nhận được phần quà khác nhau.

Phần thưởng

Mức sôi nổi đạt 80

Máy chủ

Tên vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Thuộc tính

Máy chủ Kim Long

2 Vạn Bạc Khóa

1

Khóa

2000 Vàng Khóa

1

Khóa

Các máy chủ còn lại

10 Vạn Bạc Khóa

1

Khóa

10000 Vàng Khóa

1

Khóa

 

Mức sôi nổi đạt 100

Máy chủ

Tên vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Thuộc tính

Máy chủ Kim Long

 Tinh Vẫn Tệ

3

Khóa

 Vinh Dự Võ Lâm

1

Khóa

Các máy chủ còn lại

 Tinh Vẫn Tệ

10

Khóa

 Vinh Dự Võ Lâm

5

Khóa