Trang chủ / Sự kiện

Thưởng xếp hạng

15-10-2019

Chia sẻ

Top 10 người được bỏ phiếu Trái Tim Yêu Thương nhiều nhất trong thời gian sớm nhất sẽ nhận được thưởng bảng xếp hạng: 

43 ngày trở lên

TOP

STT

Tên vật phẩm

Trạng thái

Số lượng

TOP 1

1

Túi Chọn Trang Sức Hoàng Kim

Khóa

1

2

Cam Thủy Tinh

Khóa

3

3

Chân Khí 50000

Khóa

3

4

Vàng Khóa 1 vạn

Khóa

5

5

Bạc Khóa 50 vạn

Khóa

3

TOP 2

1

Túi Chọn Trang Sức Bạch Kim

Không Khóa

1

2

Cam Thủy Tinh

Khóa

2

3

Chân Khí 50000

Khóa

2

 

Vàng Khóa 1 vạn

Khóa

3

5

Bạc Khóa 50 vạn

Khóa

2

TOP 3

1

Túi Chọn Đai Đồng

Không Khóa

1

2

Cam Thủy Tinh

Khóa

1

3

Chân Khí 50000

Khóa

1

 

Vàng Khóa 1 vạn

Khóa

2

5

Bạc Khóa 50 vạn

Khóa

1

TOP 4-5

1

Cam Thủy Tinh

Khóa

1

2

Chân Khí 50000

Khóa

1

 

Vàng Khóa 1 vạn

Khóa

1

4

Bạc Khóa 50 vạn

Khóa

1

Top 6-10

1

Hồng Thủy Tinh

Khóa

4

2

Chân Khí 20000

Khóa

2

 

Vàng Khóa 1 vạn

Khóa

1

4

Bạc Khóa 50 vạn

Khóa

1

260 ngày trở lên

TOP

STT

Tên vật phẩm

Trạng thái

Số lượng

TOP 1

1

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

Không Khóa

100

2

Đồ Phổ Thần Thoại-Chưa giám định

Khóa

3

3

Ngũ Sắc Linh Thạch

Khóa

5

4

Hòa Thị Bích

Khóa

100

5

Bạc Khóa 50 vạn

Khóa

3

TOP 2

1

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

Không Khóa

50

2

Đồ Phổ Thần Thoại-Chưa giám định

Khóa

2

3

Ngũ Sắc Linh Thạch

Khóa

3

 

Hòa Thị Bích

Khóa

50

5

Bạc Khóa 50 vạn

Khóa

2

TOP 3

1

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

Không Khóa

20

2

Đồ Phổ Thần Thoại-Chưa giám định

Khóa

1

3

Ngũ Sắc Linh Thạch

Khóa

1

 

Hòa Thị Bích

Khóa

20

5

Bạc Khóa 50 vạn

Khóa

2

TOP 4-5

1

Cam Thủy Tinh

Khóa

1

2

Chân Khí 50000

Khóa

1

 

Vàng Khóa 1 vạn

Khóa

1

4

Bạc Khóa 50 vạn

Khóa

1

Top 6-10

1

Hồng Thủy Tinh

Khóa

4

2

Chân Khí 20000

Khóa

2

Vàng Khóa 1 vạn

Khóa

1

4

Bạc Khóa 50 vạn

Khóa

1